EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
05.03.13.

Rīgā pulcēsies UNESCO eksperti, lai analizētu informācijas sabiedrības ētiskos aspektus

Šī gada oktobrī Ārlietu ministrijā notiks UNESCO ekspertu sanāksme par informācijas sabiedrības ētiskajiem aspektiem. UNESCO sanāksmi vadīs no Latvijas ievēlētais pārstāvis UNESCO programmas „Informācija visiem” (IFAP) birojā, Informācijas sabiedrības ētikas darba grupas vadītājs Andrejs Vasiļjevs. Atbalstu sniegs arī Vides un reģionālās attīstības ministrija.

Gatavību Rīgā organizēt UNESCO ekspertu sanāksmi Pasaules informācijas sabiedrības samita desmit gadu pārskata konferencē savā uzrunā pieteica Latvijas delegācijas vadītājs, Vides un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs. Vērienīgā konference notika no 25. līdz 27.februārim UNESCO Parīzē. To koordinēja UNESCO ģenerāldirektores vietnieks komunikāciju un informācijas jautājumos Jānis Kārkliņš. Tās ietvaros viņš vadīja gan samita augsta līmeņa diskusiju, gan noslēguma pasākumu, kas vainagojās ar noslēguma dokumenta pieņemšanu. Jānis Kārkliņš, kurš ir bijušais Latvijas vēstnieks ANO, Ženēvā, un Francijā un UNESCO, Parīzē, jau vairāk nekā desmit gadus sniedz nozīmīgu ieguldījumu globālās interneta pārvaldības attīstībā.

Informācijas sabiedrības ētiskā dimensija aktualizējusies saistībā ar globālo diskusiju par interneta pārvaldības principiem. Latvija atbalsta principu, ka interneta vidē jānodrošina tādas pašas tiesības un brīvības, kādas ir spēkā ārpus interneta. Tas ietver izteiksmes brīvību, tiesības uz privātumu un citas Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā un citos starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos paredzētās tiesības. Lai iedzīvinātu savu nostāju globālā mērogā, pērn 7.decembrī Latvija pievienojās brīvu internetu un izteiksmes brīvību internetā aizstāvošajai koalīcijai Freedom online. Latvija arī aizstāv nostāju, ka interneta pārvaldības jautājumu risināšanā jānodrošina visu ieinteresēto pušu - gan valdības, gan privātā un nevalstiskā sektora, gan plašākas sabiedrības - iesaiste.

Avots: Ārlietu ministrija