EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
14.10.13.

Rīgā notiks UNESCO globālā informācijas sabiedrības ētikas ekspertu sanāksme

16. un 17. oktobrī Ārlietu ministrijā notiks UNESCO globālā informācijas sabiedrības ētikas ekspertu sanāksme. Tās iniciators ir UNESCO Informācija visiem programmas (IFAP) starpvaldību padome, kas uzticēja sanāksmi organizēt Latvijas pārstāvim IFAP Andrejam Vasiļjevam - IFAP informācijas ētikas darba grupas un Latvijas programmatūras uzņēmuma "Tilde" vadītājam.

Rīgas sanāksmes mērķis ir vērst uzmanību un apspriest interneta un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) straujās attīstības un izplatības radītos izaicinājumus. Rīgas sanāksme būs ieguldījums Pasaules informācijas sabiedrības samita (WSIS) 10 gadu pārskata procesā, kura mērķis ir 2015. gadā vienoties par paveikto un formulēt turpmākos uzdevumus.

Ar informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu saistītie jautājumi būs Latvijas prezidentūras ES padomē prioritāte. Kā viena no digitāli attīstītākajām valstīm pasaulē, Latvija ir gatava savas prezidentūras laikā 2015. gadā uzņemt nozīmīgāko ES mēroga pasākumu šajā jomā - Digitālās programmas asambleju (Digital Agenda Assembly). Latvija dos savu ieguldījumu arī WSIS 10 gadu pārskata perioda noslēgšanā un turpmāko uzdevumu formulēšanā.

Latvijas prioritātes IKT jomā ietver izteiksmes brīvības nodrošināšanu gan fiziskajā, gan virtuālajā vidē un globālās interneta pārvaldības strukturēšanu esošajā starptautiskajā tiesiskajā ietvarā.

UNESCO atkārtoti uzsvērusi, ka interneta un IKT jautājumu globālajai pārvaldībai jābūt taisnīgai un iekļaujošai, aptverot ne tikai valdības, bet arī uzņēmējus, akadēmiķus, dažāda līmeņa nevalstiskās organizācijas. Arī Latvija pilnībā atbalsta iekļaujošu pieeju.

Rīgas sanāksmes atklājēju vidū būs UNESCO ģenerāldirektores vietnieks informācijas un komunikāciju jautājumos Jānis Kārkliņš, kurš devis nozīmīgu ieguldījumu trīs nozīmīgāko WSIS sagatavošanā – Ženēvā (2003), Tunisā (2005) un Parīzē (2013). Sanāksmē piedalīsies UNESCO IFAP dalībvalstu, kā arī citu informācijas sabiedrības izaicinājumos ieinteresētu vismaz 25 valstu un vairāku organizāciju pārstāvji.

Sanāksmi organizē UNESCO sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju Rīgā, Ārlietu ministriju un Vides un reģionālās attīstības ministriju.

Pasākumu būs iespējams vērot tiešraidē sanāksmes mājas lapā: www.iseforum.org.

Pielikumā – programmas projekts!

Mediju ievērībai!

16.oktobrī

Plkst. 10:00 – 12:00 - UNESCO globālā informācijas sabiedrības ētikas ekspertu sanāksmes atklāšana

TV, foto, preses klātbūtne

Norises vieta: Ārlietu ministrijas preses konferenču zāle

12:00 – 12:10 - Sanāksmes dalībnieku kopīgs foto

Norises vieta: Ārlietu ministrijas foajē, 1.stāvs

Medijiem dalību lūgums pieteikt līdz 15.oktobra plkst. 17.00 Ārlietu ministrijas preses centrā pa tālruni 67016272 vai pa e-pastu media@mfa.gov.lv

Preses kontaktiem:
Preses un informācijas nodaļa
Krišjāņa Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395
Tālrunis: (371) 67016 272
Fakss: (371) 67828 121
E-pasts: media@mfa.gov.lv
Mājaslapa: www.mfa.gov.lv