EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
17.10.17.

Piektdien notiks Vietvārdu talkas noslēguma pasākums

Noslēdzoties pašmāju vietvārdu iemūžināšanas akcijai “Vietvārdu talka”, Vietvārdu dienā, piektdien, 20. oktobrī, plkst. 13.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisināsies akcijas noslēguma pasākums, lai iepazīstinātu ar talkas “ražu” un suminātu čaklākos talciniekus un vietvārdiem bagātākos novadus. 
 
Pasākumu atklās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika un Latvijas Universitātes prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā Ina Druviete, savukārt Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta direktores vietniece Sanda Rapa sniegs ieskatu apkopotajā informācijā un statistikā par “Vietvārdu talkā” paveikto. 
 
Par vietvārdu nozīmi un būtiskumu ikdienas lietošanā un vietvārdu saudzēšanā vēstīs
LĢIA Ģeodēzijas un kartogrāfijas departamenta Kartogrāfijas nodaļas Toponīmikas laboratorijas vadītāja Vita Strautniece un vadītājas vietniece Dace Kavace. 
 
Ar dzejisku sveicienu klātesošos talciniekus un talcinieces suminās dzejniece Inese Zandere.  
 
Pasākumu vadīs un tajā muzicēs mūziķis Kārlis Kazāks.
 
Par akciju “Vietvārdu talka” 
Kopš pirmās vietvārdu talkas, ko aizsāka valodnieks Jānis Endzelīns, pagājuši jau simts gadu. Pēdējās desmitgadēs vietvārdu vākšana pierimusi, un daudzi mazie vietvārdi – piemājas pļavu, lauku, mežu un citu ģeogrāfisku objektu nosaukumi, kuru mūžs bieži vien nepārsniedz pusgadsimta slieksni, līdz ar saviem stāstiem draud izzust un tapt aizmirsti, tā arī nerodot iespēju tikt pierakstītiem. Tāpēc UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un LU Latviešu valodas institūts sadarbībā ar citiem partneriem aicināja Latvijas iedzīvotājus uz kopīgu “Vietvārdu talku”, kur ikviens tika aicināts apzināt, pierakstīt un datubāzē reģistrēt vietējos vietvārdus – īpašvārdus, kas nosauc kādu fizioģeogrāfisku objektu, piemēram, Zilais kalns, Velna grava, Čurkstupīte utt., kas tiek lietoti patlaban vai ir lietoti agrāk. Plašāka informācija pieejama www.vietvardi.lv