EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
31.10.16.

Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļa

UNESCO sadarbībā ar Pasaules Aliansi sadarbībai medijpratības un informācijpratības jomā (Global Alliance for Partnerships in Media and Information Literacy, (GAPMIL)), Apvienoto Nāciju Organizācijas Civilizāciju Aliansi (United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC)) un Medijpratības un informācijpratības un starpkultūru dialoga (Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue (MILID)) universitāšu tīklu jau kopš 2012. gada aicina sadarbības partnerus un sabiedrību aktualizēt medijpratības un informācijpratības jautājumus, veltot īpašus pasākumus un aktivitātes.

Šogad visā pasaulē no 31. oktobra līdz 6. novembrim tiek organizēta Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļa, kuras uzdevumi ir:
− veicināt izpratni par medijpratību un informācijpratību visā pasaulē;
− veicināt daudzveidību, plurālismu, starpkultūru dialogu un līdztiesību;
− veicināt starptautisko sadarbību medijpratības un informācijpratības jomā;
− veidot konstruktīvas platformas, lai savstarpēji dalītos ar zināšanām un pētījumiem, rosinot debates;
− veidot jaunus projektus un iniciatīvas.

UNESCO aicina skatīt medijpratību un informācijpratību daudz plašāk par plašsaziņas līdzekļu un interneta portālu satura kritisku izvērtēšanu un uzsver, ka šis koncepts ietver simbiozi starp informāciju un medijiem, kas apkopota un ir brīvi pieejama ar jauno tehnoloģiju palīdzību. Medijpratībai un informācijpratībai ir nozīmīga loma īpaši izglītības procesā (gan formālajā, gan neformālajā), sekmējot ikviena iespējas nemitīgi pilnveidot un attīstīt dažādu kompetenču kopumu (zināšanas, prasmes un attieksmes), kas ir nepieciešamas mūsdienu cilvēka ikdienas dzīvē un darba tirgū.

Nozares pārstāvji un starptautiskie partneri visā pasaulē aicināti aktualizēt šo jautājumu nozīmību sabiedrības attīstībā, rīkojot tematiskas aktivitātes un pasākumus, kā arī reģistrējot tās Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļai veltītajā interneta vietnē.

Ikviens aicināts aktīvi iesaistīties un atzīmēt nedēļu ar tādām aktivitātēm kā medijpratības un informācijpratības dienas organizēšana, lekciju, debašu un pētījumu prezentāciju organizēšana, informatīvu kampaņu rīkošana sociālajos tīklos, jauniešu iesaiste webināros, sadarbības partneru tikšanās un diskusijas u.c.

Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļas galvenais notikums plānots Sant Paulo, Brazīlijā, kur no 2. līdz 5. novembrim norisināsies sestā MILD konference, kā arī pirmā GAPMIL Ģenerālā konference. Latviju tajā pārstāvēs UNESCO Medijpratības un informācijpratības katedras Latvijas Universitātē vadītāja Guna Spurava.

Vairāk informācijas par Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļu.