EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Latvijas nacionālais reģistrs

UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” starptautiskais reģistrs kalpo par bagātīgu avotu pasaules dokumentārā mantojuma daudzveidības iepazīšanai, savukārt nacionālas nozīmes reģistru uzdevums ir veicināt nacionālā dokumentārā mantojuma daudzveidības iepazīšanu. UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Latvijas atmiņas institūcijām – arhīviem, bibliotēkām un muzejiem – 2007. gadā aizsāka mērķtiecīgu darbu, lai izveidotu UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālo reģistru. Tas savu darbību uzsāka 2009. gadā, un tāmērķis ir veicināt Latvijas nozīmīgākā dokumentārā mantojuma apzināšanu, saglabāšanu, pieejamību un atpazīstamību Latvijā un starptautiski. Tajā tiek iekļautas nozīmīgas dokumentārā mantojuma liecības, kas atstājušas ievērojamu ietekmi uz vēstures attīstību nacionālā un starptautiskā mērogā. Visas aktivitātes reģistra ietvaros tiek īstenotas ar mērķi pievērst Latvijas sabiedrības uzmanību dokumentārā mantojuma lomai kolektīvās kultūras atmiņas pastāvēšanā, dokumentārā mantojuma saglabāšanas nozīmei, atbilstošu saglabāšanas tehnisko instrumentu pielietojumam, kā arī tā popularizēšanai un interpretācijai.

Šobrīd reģistrā iekļautas astoņas nominācijas:

  1. Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija – Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita 1936.-1940.;
  2. Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss;
  3. Raiņa un Aspazijas savstarpējā sarakste 1894.–1929.;
  4. Latvijas Centrālās Padomes Memorands. Rīga, 1944. gada 17. marts.
  5. Tradicionālo prasmju un dzīvesveida dokumentēšana Pieminekļu valdes 1924. – 1931. gada ekspedīciju fotonegatīvos
  6. Latviešu folkloras krātuves fonogrāfa valču kolekcija
  7. Johana Kristofa Broces antikvārā kolekcija par Livoniju (Latviju un Igauniju) no 13. līdz 19. gadsimtam
  8. Hernhūtiešu rokraksta kolekcija, 18. līdz 19. gadsimts

Vairāk par nominācijām – UNESCO Latvijas dārgumu lapā.