EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Latvijas nacionālais reģistrs

UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” starptautiskais reģistrs kalpo par bagātīgu avotu pasaules dokumentārā mantojuma daudzveidības iepazīšanai, savukārt nacionālas nozīmes reģistru uzdevums ir veicināt nacionālā dokumentārā mantojuma daudzveidības iepazīšanu. UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Latvijas atmiņas institūcijām – arhīviem, bibliotēkām un muzejiem – 2007. gadā uzsāka mērķtiecīgu darbu, lai izveidotu UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālo reģistru. Tas savu darbību uzsāka 2009. gadā.

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas izveidotajā “Pasaules atmiņas” Latvijas nacionālajā reģistrā ir iekļautas četras nominācijas:

  1. Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija – Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita 1936.-1940.;
  2. Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss;
  3. Raiņa un Aspazijas savstarpējā sarakste 1894.–1929.;
  4. Latvijas Centrālās Padomes Memorands. Rīga, 1944. gada 17. marts.

Vairāk par nominācijām – UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” īstenošanai Latvijā veltītā mājas lapā www.atmina.unesco.lv.