EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
26.09.12.

Notiks pirmais Zemgales stāstnieku festivāls Latvijā “Gāž podus Rundālē’’

Pirmā Zemgales stāstnieku festivāla “Gāž podus Rundālē” plakāts

28. – 30. septembrī Pilsrundālē norisināsies pirmais Zemgales stāstnieku festivāls Latvijā “Gāž podus Rundālē”. To organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK), Rundāles novada dome un Pilsrundāles bibliotēka. Festivāls tiek īstenots Eiropas Savienības mūžizglītības programmas GRUNDTVIG apakšprogrammas “Mācību partnerības” ietvaros.

Festivāls tiek organizēts, lai veicinātu stāstniecības tradīciju kā nozīmīgas nemateriālā kultūras mantojuma daļas saglabāšanu, attīstīšanu un tālāknodošanu nākamajām paaudzēm Latvijā, īpaši pievēršoties Zemgales reģionam. Tas apvieno individuālos stāstniekus, saliedējot vietējās kopienas iedzīvotājus, un mudina uz starppaaudžu dialogu. Festivāls pulcēs ievērojamus Latvijas stāstniekus un 16 UNESCO LNK iniciatīvas “Stāstu bibliotēkas” pārstāves, tajā piedalīsies tīkla “Stāstu bibliotēkas” eksperti Māra Mellēna un Guntis Pakalns, kā arī vietējās folkloras kopas. Lai gan festivāls norisināsies pirmo reizi, tas jau piesaistījis arī dalībniekus no citām valstīm – Galīcijas, Portugāles un Igaunijas.

Pirmais Zemgales stāstnieku festivāls tiks atklāts piektdien, 28. septembrī plkst. 12:00 Pilsrundāles Baltajā mājā. Tur norisināsies lielākā daļa festivāla ”Gāž podus Rundālē” darbības. Piektdienas vakarā tiksies vietējās kopienas jaunākie pārstāvji, organizējot bērnu darbnīcu, ko vadīs Dubultu bērnu bibliotēkas vadītāja Inguna Radziņa un stāstnieks no Galīcijas Braišs Fernandes. Tajā bērniem mācīs pagatavot cepures no avīzēm un dzīvnieciņus no plastmasas pudelēm. Vēlāk plānots lāpu gājiens festivāla dalībniekiem ar stāstu pieturas punktiem.

29. septembra rītā pie Baltās mājas tiks atklāts ilgi kurinātais podnieka ceplis un ārā ņemti tikko izcepti podi, par ko tiks vērpti daudzveidīgi, krāšņi un iedvesmojoši stāsti. Tos papildinās dziesmas un dejas folkloras kopas “Tarkšķi” pavadībā.

Festivāla kulminācija iecerēta dienas vidū, kad festivāla dalībnieki dosies uz Rundāles novada domes organizēto Miķeļdienas gadatirgu Svitenē. Tur uz skatuves kāps vairāki ievērojami Latvijas stāstnieki. Viņu stāsti mīsies ar tautas deju izdejošanu un mācīšanu skatītājiem. 29. septembra vakarā ar Rundāles novada priekšsēdētāja Aivara Okmaņa uzrunu tiks atzīmēts pirmā Zemgales stāstnieku festivāla Latvijā “Gāž podus Rundālē” noslēgums, tomēr stāsti tiks stāstīti vēl līdz 30. septembrim.

Pirmais Zemgales stāstnieku festivāls “Gāž podus Rundālē” tiek organizēts Eiropas Savienības mūžizglītības programmas GRUNDTVIG apakšprogrammas “Mācību partnerības” projekta “Grand – treasures” ietvaros. Tā ir pieaugušo formālās un neformālās izglītības veicināšanas aktivitāte, kas tiek īstenota, sadarbojoties vairāku valstu pieaugušo izglītības organizācijām un divu gadu garumā rīkojot vizītes pie katra sadarbības partnera. Projekta “Grand – treasures” mērķis ir veicināt mutvārdu tradīcijas saglabāšanu un tālāknodošanu nākamajām paaudzēm, īpaši pievēršoties starppaaudžu dialoga sekmēšanai. Tā ietvaros jau noritējušas trīs tikšanās Polijā, Portugālē un Grieķijā. Savukārt Latvijā projekta partneru sanāksme notiks no šā gada 28. septembra līdz 3. oktobrim. Zemgales stāstnieku festivālā “Gāž podus Rundālē” piedalīsies projekta sadarbības partneri no Spānijas, Portugāles un Igaunijas.

Latviju projektā “Grand – treasures” pārstāv UNESCO LNK iniciatīva “Stāstu bibliotēkas”, kas tika izveidota 2009. gadā. Tā apvieno 18 bibliotēkas visā Latvijā, mudinot sekmēt vietējās kopienas saliedēšanu un attīstību caur stāstīšanas pasākumu organizēšanu bibliotēkās, tādējādi rūpējoties arī par kopīgo atmiņu apzināšanu un kultūras mantojuma saglabāšanu.

Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un atmiņu kultūras kopšana ir viena no nozīmīgākajām kultūras politikas prioritātēm pasaulē. Tradīciju loma un to veicināšana caur dažādiem pasākumiem un jaunām formām ir kļuvusi par nozīmīgu kultūras dzīves un kultūras identitātes veidošanas daļu. UNESCO LNK bibliotēku tīkla mērķis ir veicināt stāstīšanas tradīciju kā nemateriālā kultūras mantojuma nozīmīgas daļas pārmantošanu Latvijā, izceļot bibliotēku lomu Latvijas sabiedrības vērtību apzināšanā un paaudžu saiknes un sabiedrības vienotības stiprināšanā.

Informāciju sagatavoja:
Madara Kāne
UNESCO LNK projektu koordinatore
Tālr. + 371 67325109
E-pasts: m.kane@unesco.lv