EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
16.03.17.

Muzejus, arhīvus un bibliotēkas aicina pieteikties semināram par dokumentārā mantojuma saglabāšanu Cēsīs

6. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 14.00 Cēsu Vēstures un mākslas muzejā (Pils laukums 9, Cēsis) notiks seminārs par dokumentārā mantojuma saglabāšanu un nomināciju pieteikumu sagatavošanu UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajam reģistram. Uz semināru aicināti atmiņas institūciju – muzeju, bibliotēku, arhīvu, atsevišķu krātuvju – pārstāvji, kā arī citi interesenti, novadpētnieki un vēstures liecību popularizētāji.

UNESCO pirms 25 gadiem izveidoja programmu „Pasaules atmiņa”, kuras mērķis ir apzināt, izcelt un saglabāt pasaules dokumentāro mantojumu, paplašināt piekļuvi tam un veicināt tā izziņu visā pasaulē neatkarīgi no konkrētā dokumenta izcelsmes vietas.

Līdz 30. aprīlim Latvijas atmiņas institūcijas aicinātas izcelt valsts vēsturē nozīmīgus dokumentārā mantojuma objektus un kolekcijas, sagatavojot un iesniedzot nomināciju (aprakstu atbilstoši nolikuma formai), lai šo vērtību iekļautu UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā.

Latvijā UNESCO programma „Pasaules atmiņa” plašāk zināma kopš 2001. gada, kad programmas starptautiskajā reģistrā tika iekļauts Dainu skapis, vēlāk arī liecības par Baltijas ceļu. 2009. gadā tika izveidots programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālais reģistrs, kas tiek papildināts ik pēc 4 gadiem. Šobrīd tajā iekļautas 5 nominācijas: „Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija – Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita. 1936.–1940.”; „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss”; „Raiņa un Aspazijas sarakste (1894.–1929.)”; „Latvijas Centrālās padomes Memorands. Rīga, 1944. gada 17. marts”; „Tradicionālo prasmju un dzīvesveida dokumentēšana Pieminekļu valdes 1924.–1931. gada ekspedīciju fotonegatīvos”.

Pieteikties semināram var līdz 31. martam, rakstot uz programmas@unesco.lv vai zvanot pa 67325109. Seminārs ir bez maksas. Semināra programma un plašāka informācija pieejama www.atmina.unesco.lv

Papildu informācijai:
Evija Maļkeviča
UNESCO LNK Komunikācijas un informācijas sektora vadītāja
Tālrunis: 67325109
E-pasts: e.malkevica@unesco.lv
 

Lejuplādējamie dokumenti: