EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
11.07.18.

Latviju apmeklējis UNESCO vārda brīvības un mediju attīstības speciālists Gajs Bergers

Publicitātes foto.

Lai pārrunātu UNESCO Medijpratības un informācijpratības katedras aktivitātes medijpratības jomā Latvijā, Latvijas Universitātes prorektors sociālo un tiesību zinātņu jomā Jānis Ikstens un LU Sociālo zinātņu fakultātes UNESCO Medijpratības un informācijpratības katedras vadītāja Guna Spurava, kā arī UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas pastāvīgās pārstāvniecības UNESCO pārstāvji tikās ar UNESCO Vārda brīvības un mediju attīstības departamenta direktoru Gaju Bergeru (Guy Berger).

Gajs Bergers UNESCO ir atbildīgs par preses brīvības, žurnālistu drošības, interneta brīvības, mediju plurālisma un neatkarības, kā arī medijpratības un informācijpratības veicināšanas jautājumiem. Pirms darba UNESCO viņš bijis žurnālists un pētnieks Rodas universitātē, kas atrodas Dienvidāfrikas Republikā.

Tikšanās laikā tika pārrunātas Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes UNESCO Medijpratības un informācijpratības katedras (Katedras) aktivitātes un līdz šim paveiktais medijpratības un informācijpratības veicināšanā un izpētē, kā arī tika prezentētas Katedras nākotnes darbības ieceres. Īpaša uzmanība tika veltīta šogad Pasaules Medijpratības un informācijpratības nedēļas (24. līdz 31. oktobris) laikā plānotajai konferencei Kauņā, Lietuvā (24. un 25. oktobris) un Jauniešu forumam Rīgā (26. oktobris), kam Latvijas Universitāte un Katedra ir līdzorganizatori.

G. Bergers atzinīgi novērtēja Katedras darbību un izcēla konferences un jauniešu foruma atbilstību UNESCO prioritātēm, tostarp mākslīgā intelekta tehnoloģiju sniegto iespēju attīstībai un vienlaikus jauniem izaicinājumiem sabiedrības medijpratībā. Abpusēji tika izteiktas cerības, ka konference un forums kalpos par platformu lielākai jauniešu iesaistei un tālākai starpdisciplinārai sadarbībai medijpratības jomā.

Plašāka informācija par konferenci: https://en.unesco.org/globalmilweek2018/featureconference un plašāka informācija par jauniešu forumu: https://en.unesco.org/globalmilweek2018/youthagendaforum.

Informāciju sagatavojusi:
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante