EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
12.03.19.

Latvijas stāstnieki izzinās pasaku stāstīšanu 21. gadsimtā

Foto: (c) Pixabay
Sagaidot valodnieka Pētera Šmita 150. dzimšanas dienu un folklorista Anša Lerha-Puškaiša 160. dzimšanas dienu, Latvijas Stāstnieku asociācija aicina 2019. gadā pievērsties pasaku tematikai. Lai pilnveidotu pasaku stāstīšanas prasmes arī 21. gadsimtā, trešdien, 13. martā, Rīgā norisināsies UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkla “Stāstu bibliotēkas” dalībnieku tikšanās. 
 
Kā skaidro Beāte Lielmane, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Komunikācijas un informācijas sektora vadītāja, Pētera Šmita 150. gadadiena iekļauta UNESCO 2018.-2019. gada svinamo dienu kalendārā, atzīmējot viņa darbību ne tikai Latvijas, bet arī pasaules mēroga kultūras un izglītības attīstībā. P. Šmita rakstveida mantojums atbilst UNESCO ideāliem par kultūras mantojuma aizsardzību un nodošanu tālākajām paaudzēm, kā arī dažādu kultūru dialogu veicināšanu. 
 
Tikšanās laikā dalībnieki no aptuveni 20 Latvijas bibliotēkām ne vien izvērtēs stāstniecības notikumus 2018. gadā un gūs ieskatu aktualitātēs stāstniecībā 2019. gadam, bet arī izzinās pasaku stāstīšanu.  
 
Kā uzsver pasākuma vadītāja Latvijas stāstnieku asociācijas valdes locekle Māra Mellēna: “To, ka vislabākās pasakas gan ir tās, kas uzrakstītas taisni no teicēju mutes tīrā tautas valodā ar visām izlokšņu savādībām, bet tādu paraugu gan mums nebūs pat vesels procents, tā savulaik Latviešu pasaku un teiku 15 sējumu apkopojuma ievadā pagājušā gadsimta divdesmito gadu sākumā raksta Pēteris Šmits. Stāstnieki Latvijā gadsimtu vēlāk turpina stāstīt, klausīties un sadzirdēt to, kas pasakai sakāms mums šodien, šeit un tagad - mutvārdos ar visām izlokšņu īpatnībām.” 
 
Ar stāstījumu “Kā izstāstīt pasaku 21. gadsimtā – iespējas un izaicinājumi” pasākuma dalībniekus uzrunās Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves pētnieks Guntis Pakalns, savukārt Latvijas stāstnieku asociācijas valdes locekle Māra Mellēna vēstīs par tēmu “Mēs un pasakas – izstāstītās, uzklausītās, sadzirdētās”. 
 
Seminārs norisināsies Rīgā, Mūkusalas ielā 3, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā no plkst. 10.00 līdz plkst. 15.30.
 
Par UNESCO LNK tīklu “Stāstu bibliotēkas”
“Stāstu bibliotēkas” ir 2013. gadā UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas izveidots sadarbības tīkls kā īpaša Latvijas bibliotēku sadarbības un pieredzes apmaiņas platforma. Tās ietvaros tiek īstenotas plaša tematiskā loka kultūras mantojumam un stāstniecības tradīcijām veltītas aktivitātes, tai skaitā, iedibināta Latvijas vēsturisko novadu – Zemgales, Vidzemes un Latgales – stāstnieku festivāla tradīcija. “Stāstu bibliotēkas” tīklā pašreiz ietilpst 37 bibliotēkas no visas Latvijas. Plašāk: www.stastubibliotekas.com
 
Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante