EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
17.09.19.

Latvijas bibliotēkas aicinātas pieteikties dalībai UNESCO LNK tīklā „Stāstu bibliotēkas”

Foto: UNESCO LNK arhīvs.

Līdz 18. oktobrim Latvijas bibliotēkas aicinātas pieteikties dalībai UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) tīklā „Stāstu bibliotēkas”, kura mērķis ir veicināt nemateriālā kultūras mantojuma, jo īpaši stāstniecības, saglabāšanu un tālāk nodošanu caur neformālo izglītību.

UNESCO LNK tīkls „Stāstu bibliotēkas” ir īpaša Latvijas bibliotēku sadarbības un pieredzes apmaiņas platforma, kuras ietvaros tiek īstenotas dažādas kultūras mantojumam un stāstniecības tradīcijai veltītas aktivitātes. Tīkla paplašināšana notiek reizi 2 gados, un tā ietvaros bibliotēkām ir iespēja gūt gan teorētisku, gan praktisku informāciju par stāstīšanas tradīcijām, to praktizēšanu, par novadpētniecību, sadarbību ar vietējo kopienu, kā arī citiem ar kultūras mantojuma saglabāšanu saistītiem jautājumiem. Tāpat ir iespēja pilnveidot ikdienas darbību, izceļot bibliotēkas lomu vietējā kultūras mantojuma saglabāšanā, sabiedrības un paaudžu saliedēšanā, kā arī informācijas pieejamības nodrošināšanā.

UNESCO LNK 2008. gadā uzsāka projektu „Draugu stāsti”, kura ietvaros bērniem bibliotēkās tika stāstītas dažādu valstu pasakas ar mērķi stiprināt starpkultūru un starppaaudžu komunikāciju un solidaritāti Latvijā un attīstīt bērnu un jauniešu radošo darbību. Bibliotēka kā stāstu stāstīšanu vieta guva atsaucību, tāpēc 2009. gada sākumā UNESCO LNK uzsāka projektu „Stāstu laiks bibliotēkās”. Iniciatīva 2013. gadā tika pārdēvēta par tīklu „Stāstu bibliotēkas”, kur īpaši izcelta stāstīšanas tradīcija, kā nozīmīga nemateriālā kultūras mantojuma daļa un tās loma vietējā kultūras mantojuma apzināšanā.

Līdz šim tīklā darbojās 37 Latvijas bibliotēkas, regulāri rīkojot stāstīšanas pasākumus, iesaistoties UNESCO LNK organizētās aktivitātēs, veicinot vietējo kopienu savstarpējo sadarbību kultūras mantojuma apzināšanā un uzturēšanā, tostarp interesi par stāstīšanas tradīcijām un to pārmantošanu. Tīkla darbības ietvaros iedibināta arī Zemgales, Vidzemes un Latgales stāstnieku festivāla tradīcija.

Vairāk par tīklu: https://www.stastubibliotekas.com/par-mums/

Ar Stāstu bibliotēku pieredzi iespējams iepazīties:

Lai pievienotos Tīklam, jāiesniedz pieteikuma anketa, jāpievieno iecerēto mantojuma izzināšanas un stāstīšanas tradīcijas veicināšanas aktivitāšu plāns kalendāram gadam un pieteikuma iesniedzējas bibliotēkas novada pašvaldības atbalsta vēstule. Jau esošās Tīkla dalībbibliotēkas pieteikumu iesniedz atkārtoti.

Konsultācijām par pieteikuma sagatavošanu var sazināties ar UNESCO LNK Komunikāciju un informācijas sektora vadītāju Beāti Lielmani, rakstot uz e-pastu b.lielmane@unesco.lv vai zvanot pa tālruni 67325109.

Nolikums un pieteikuma anketa lejuplādei pieejama zemāk. 

Lejuplādējamie dokumenti: