EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
03.03.15.

Latvija pārstāvēta UNESCO konferencē par interneta izmantošanas aspektiem

No 3. līdz 4. martam Parīzē norisinās UNESCO konference "CONNECTing the Dots: Options for Future Action". Konference organizēta, lai diskutētu par UNESCO sagatavoto pētījumu par četriem interneta izmantošanas aspektiem: pieejamību, vārda brīvību, privātumu un ētiku.

3. martā konferences vienā no paneļiem uzstāsies Dr. Vaira Vīķe Freiberga. Savukārt 4. martā Interneta pārvaldības foruma priekšsēdētājs Jānis Kārkliņš vadīs diskusiju par privātumu un ētiku internetā, kā arī būs viens no runātājiem konferences noslēguma plenārsēdē. Konferencē piedalīsies arī sabiedrības „Tilde” valdes priekšsēdētājs Andrejs Vasiļjevs, uzstājoties panelī par ētiku internetā.

Interneta pētījuma izstrāde izriet no UNESCO Ģenerālās konferences 2013. gadā pieņemtās rezolūcijas, kurā dalībvalstis uzdeva organizācijai veikt izpēti par aktuālajām tendencēm četros UNESCO mandātam atbilstošos interneta izmantošanas aspektos: pieejamība, vārda brīvība, privātums un ētika. Pētījums izstrādāts konsultāciju procesā ar visām iesaistītajām pusēm. Tā rezultāti tiks iesniegti UNESCO dalībvalstīm Ģenerālās konferences nākamajā sesijā šī gada novembrī.

Interneta jautājumi Latvijai ir prioritāri prezidentūras ES Padomē laikā. Redzami un aktīvi piedaloties UNESCO konferencē par interneta pētījumu, Latvija kā prezidējošā valsts ES Padomē dod ieguldījumu digitālās dienas kārtības prioritātes īstenošanā.

Konferencē piedalīsies apmēram 300 dalībnieki, kas pārstāv UNESCO dalībvalstu valdības, pilsonisko sabiedrību, akadēmisko sektoru, privāto sektoru, informācijas tehnoloģiju kopienu, starpvaldību un starptautiskās organizācijas.

Preses kontaktiem:
Preses un informācijas nodaļa
Krišjāņa Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395
Tālrunis: (371) 67016 272;
Fakss: (371) 67828 121
E-pasts: media@mfa.gov.lv
Mājaslapa: www.mfa.gov.lv