EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
30.08.17.

Latvijā aicina līdzdarboties Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļā

Publicitātes attēls.

Latvijas iedzīvotāji aicināti pilnveidot savas medijpratības un informācijpratības zināšanas un prasmes, no 25. oktobra līdz 1. novembrim iesaistoties UNESCO Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļā.

Tehnoloģiju straujā attīstība, jaunu interaktīvu mediju un komunikācijas platformu pieejamība ikvienam no mums sniedz jaunas iespējas informācijas ieguvei, tās radīšanai un izplatīšanai. Līdzās iespējām rodas arī riski un jaunas atbildības, kuru apzināšanā un pārvaldībā nepieciešamas jaunas prasmes un kompetences. Lai veicinātu efektīvu, atbildīgu, radošu un drošu mediju un komunikācijas tehnoloģiju lietojumu sabiedrībā, īpašu uzmanību pievēršot bērnu un jauniešu kompetencēm, šogad medijpratības un informācijpratības nedēļas tēma ir “Medijpratība un informācijpratība kritiskā laikā – pārdomājot mācību un informācijas vides”.Tās laikā ikviens varēs ne tikai sekot starptautiskajiem pasākumiem un iepazīt aktuālos pētījumus un jaunākās idejas par medijpratību drukātos, raidošos un digitālos medijos, bet arī iesaistīties vai īstenot vietēja līmeņa aktivitātes.

“Mūsu valsts ģeopolitiskā situācija, Latvijas mediju vides specifika, kā arī sociālo tīklu straujā attīstība pieprasa ļoti nopietnu un neatliekamu darbu sabiedrības, bet jo īpaši bērnu un jauniešu medijpratības  nodrošināšanā. Palīdzēt mediju lietotājiem saprast to, kas ir medija ziņojuma autors un kāds ir tā patiesais nolūks – šie ir būtiski mediju izglītības uzdevumi. Līdzās tam - katram no mums vajadzētu sākt izprast savu lomu un atbildību vairs ne tikai kā satura patērētājam, bet arī kā tā radītājam un izplatītājam. Pagaidām sabiedrībā ir nepietiekama izpratne par šiem jautājumiem,” uzsver Guna Spurava, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes UNESCO Medijpratības katedras vadītāja.

Nozares pārstāvji un atbildīgās institūcijas aicinātas pievērsties medijpratības un informācijpratības jautājumiem, rīkojot dažādas aktivitātes - lekcijas, debates, pētījumu prezentācijas, informatīvas kampaņas sociālos tīklos, diskusijas u.c. Plānojot pasākumus, iesakām izmantot UNESCO sagatavotos materiālus un ieteikumus iesaistei nedēļas atzīmēšanā, kas pieejami šeit: http://en.unesco.org/global-mil-week-2017/10-ways-celebrate. Tāpat ikviens jau tagad var iepazīties ar UNESCO īstenotās sociālo mediju iniciatīvas “MIL CLICKS” saturu vai pieteikties kādam no bezmaksas brīvpieejas kursiem par šīm tēmām, kas atrodami vietnē: http://en.unesco.org/MILCLICKS. Katru no iecerētajām aktivitātēm  rīkotāji var reģistrētoficiālajā tiešsaistes vietnē http://en.unesco.org/global-mil-week-2017.

Viens no galvenajiem nedēļas tematiskajiem pasākumiem būs 7. Medijpratības  un informācijpratības un starpkultūru dialoga konference, kas norisināsies no 24. līdz 27. oktobrim Jamaikā, Kingstonā, Rietumindijas Universitātē. Konferences mērķis ir veicināt sadarbību un saikni starp ieinteresētajām pusēm, disciplīnām, profesijām, informācijas un mācību vidēm, kā arī starp dažādām valstīm medijpratības un informācijpratības jautājumos. Šogad fokuss vērsts uz jaunatnei svarīgiem jautājumiem, tāpēc pirmajā konferences dienā plānots Jaunatnes forums.

Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļu jau kopš 2012. gada rīko UNESCO sadarbībā ar Pasaules Aliansi sadarbībai medijpratības un informācijpratības jomā, Apvienoto Nāciju Organizācijas Civilizāciju Aliansi un Medijpratības un informācijpratības un starpkultūru dialoga universitāšu tīklu.

Plašāka informācija pieejama šeit: http://en.unesco.org/global-mil-week-2017.