EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
20.04.15.

Kultūras ministre atklās Rainim un Aspazijai veltītu izstādi UNESCO mītnē Parīzē

Foto: © UNESCO LNK/Evija Maļkeviča

Šodien, 20. aprīlī kultūras ministre Dace Melbārde piedalīsies svinīgajā izstādes „Aspazija / Rainis: dumpiniece / humānists” atklāšanas ceremonijā UNESCO galvenajā mītnē Parīzē. Izstāde, kas tiks atklāta par godu izcilo latviešu dzejnieku un sabiedrisko darbinieku 150. jubilejai, kura ar plašu pasākumu programmu šogad tiek atzīmēta Latvijā un ir iekļauta arī UNESCO svinamo dienu kalendārā 2014.–2015. gadam, veidota speciāli ārvalstu mērķauditorijai, stāstot par abu izcilo personību nozīmi starptautiskā kontekstā.

Izstāde saistošā veidā atklāj Raiņa un Aspazijas biogrāfiju, iepazīstina ar literāro darbu motīviem un dzejas fragmentiem. Ar izstādes palīdzību iespējams ne tikai uzzināt, kā radušies abu dzejnieku pseidonīmi vai kādās pilsētās un valstīs viņi uzturējušies, bet arī aplūkot Latvijas teritorijas karti dažādos gadsimtos un atrast latviešu valodu pasaules valodu izcelsmes kokā.

Izstādē līdzās Latvijas valsti raksturojošiem vēstures faktiem minēti arī notikumi, kas tobrīd bijuši aktuāli pasaules mērogā, tādējādi radot visaptverošu priekšstatu par laiku, kurā radās abu autoru idejas. Izstādē īpaši izcelta Raiņa un Aspazijas savstarpējā sarakste kā unikāls dokumentārā mantojuma kopums, kas iekļauts UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā. Izstāde atgādina, ka Raiņa ideju drāmas un filozofiskā dzeja un Aspazijas dumpinieciski temperamentīgās, bieži vien feminisma ideju cauraustās lugas nav zaudējušas aktualitāti arī 21. gadsimtā.

Izstāde „Aspazija / Rainis: dumpiniece / humānists” būs skatāma no 20. līdz 24. aprīlim UNESCO galvenajā mītnē Parīzē (7 Place de Fontenoy) ekspozīciju zālē Salle des Pas Perdus.
Izstāde tapusi, Memoriālo muzeju apvienībai sadarbojoties ar Latvijas Republikas Pastāvīgo pārstāvniecību UNESCO un citiem partneriem. Tā notiek Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē kultūras programmas ietvaros.

Savas vizītes laikā kultūras ministre tiksies ar UNESCO ģenerāldirektores vietnieku kultūras jautājumos Alfredo Peresu de Arminjanu (Alfredo Perez de Arminan), lai pārrunātu Latvijas darbu UNESCO Starpvaldību komitejā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai un Latvijas ieguldījumu globālo izaicinājumu risināšanā par nemateriālo kultūras mantojumu, kā arī apspriestu UNESCO jaunākos starptautiskos standartus nosakošos instrumentus kultūras mantojuma saglabāšanas jomā.

Ministre tiksies arī ar UNESCO ģenerāldirektores vietnieku Komunikācijas un informācijas jautājumos Getačū Engidu (Getachew Engida). Tikšanās laikā plānots apspriest UNESCO Mediju un informācijas pratības katedras izveidi Latvijā. Katedras mērķis būtu attīstīt digitālo un mediju pratību izglītības programmās skolās, attīstot bērnos pozitīvu, drošu un efektīvu digitālo mediju izmantošanas prasmi gan izglītībā, gan brīvajā laikā. Šīs katedras pārziņā būtu pētījumu veikšana kvalitatīvu un pamatotu politikas vadlīniju izstrādei digitālo un mediju pratības jomā dažādām mērķgrupām – ģimenēm, skolotājiem, valsts pārvaldei, privātajam sektoram.

Informāciju sagatavoja:
Dagnija Grīnfelde
Kultūras ministres padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
67330202, Dagnija.Grinfeldekm.gov.lv