EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
25.08.15.

Kanālmalā atklāti vides mākslas objekti "Raiņa un Aspazijas mīlas vēstules"

Aspazijas sūtītā atklātne Rainim uz Franciju, 1926. gads. ©RMM

24. augustā skvērā pie Latvijas Nacionālās operas un baleta teātra tika atklāti jauni vides mākslas objekti "Raiņa un Aspazijas mīlas vēstules". Vides mākslas objekti "Raiņa un Aspazijas mīlas vēstules" ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) veltījums Raiņa un Aspazijas 150. jubilejas gadā.

"Jubilejas gads aicina mūs atskatīties uz Raiņa un Aspazijas daiļradi, meklējumiem, personību, liek atskatīties uz viņu dzīvi un savstarpējām attiecībām, un te mēs redzam, ko viņi viens otram gribēja teikt," atklājot vides objektu, sacīja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane.

Seši vides mākslas objekti "Raiņa un Aspazijas mīlas vēstules" izvietoti pilsētas kanāla zaļajā zonā starp Raiņa un Aspazijas bulvāriem, un tie būs aplūkojami no 20.augusta līdz 22.septembrim. Vietas izvēle nav nejauša, jo abi bulvāri atrodas viens otram līdzās, bet nekad "nesatiekas", arī vides mākslas objekti izvietoti abos pilsētas kanāla krastos un "nesatiekas", taču tos vieno sarakste.

Vides objektus radījušas SIA "IBIO Union" mākslinieces Laura Bistrakova, Laine Uzulēna un Iveta Heinacka. Viņas tos veidojušas kā Raiņa un Aspazijas siluetus, izmantojot vēsturiskus foto attēlus un abu dzejnieku oriģinālos vēstuļu rokrakstus, kas izvietoti uz siluetiem. Siluetu otrā pusē teksti rakstīti ar datoru, lai tos varētu izlasīt ikviens, kā arī siluetu otrā pusē ir Raiņa un Aspazijas kopīgie foto attēli.

Papildu informācija:
Sarmīte Baltmane
RD IKSD sabiedrisko attiecību projektu koordinatore
Tālr. +371 67105398

Dzintra Āboliņa
RD Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr.: 26554446; e-pasts: dzintra.abolina@riga.lv


UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālais reģistrs
Raiņa un Aspazijas savstarpējā sarakste (1894.–1929.) iekļauta UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas izveidotajā programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā. Vairāk par nominācijām – UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” īstenošanai Latvijā veltītā mājas lapā.

UNESCO svinamo dienu kalendārs
Raiņa un Aspazijas 150. gadadiena iekļauta UNESCO svinamo dienu kalendārā, kur katru gadu tiek iekļautas tās personības un notikumi, kas atstājuši lielu iespaidu uz sabiedrības attīstību un atspoguļo UNESCO ideālus, līdz ar to ir dziļi simboliska.