EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
18.01.13.

Izsludināta pieteikšanās UNESCO/Jikji Pasaules atmiņas balvai

Foto: © UNESCO LNK/Evija Maļkeviča

UNESCO sadarbībā ar Korejas Republiku izsludinājusi pieteikšanos starptautiskajai UNESCO/Jikji Pasaules atmiņas balvai, kuras mērķis ir veicināt dokumentārā mantojuma saglabāšanu un pieejamību.

Balva tiek piešķirta par ieguldījumu dokumentārā mantojuma saglabāšanā un pieejamības veicināšanā, īstenojot dažādus projektus un realizējot veiksmīgu dokumentārā mantojuma pārvaldību, ieviešot inovācijas, veidojot publikācijas un rīkojot dokumentārā mantojuma pieejamību veicinošas aktivitātes.

UNESCO/Jikji Pasaules atmiņas balvai var tikt nominētas gan personas, gan institūcijas. Laureāts saņems naudas balvu 30 000 ASV dolāru apmērā. Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit.

Pieteikums nominācijām no Latvijas līdz 2013. gada 20. februārim jāsūta uz e-pastu office@unesco.lv. Pieteikuma formu UNESCO/Jikji Pasaules atmiņas balvai un vairāk informācijas var iegūt šeit.

Dokumentārā mantojuma saglabāšana ir viena no UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas prioritātēm Latvijā, kas tiek īstenota caur programmu „Pasaules atmiņa”.

UNESCO/Jikji Pasaules atmiņas balva tika izveidota 2004. gadā un tiek piešķirta reizi divos gados. UNESCO 1992. gadā izveidoja programmu „Pasaules atmiņa”, kuras mērķis ir apzināt un saglabāt pasaules dokumentāro mantojumu, paplašināt piekļuvi tam un veicināt tā izziņu visā pasaulē neatkarīgi no konkrētā dokumenta izcelsmes vietas.