EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
03.05.18.

Izdota publikācija latviešu valodā par stāstniecību

Aprīlī dienasgaismu ieraudzīja UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkla “Stāstu bibliotēkas” publikācija “Stāstnieks. Kopiena. Kultūrtelpa”. Tas ir pirmais latviešu valodā tapušais izdevums, kurā aprakstīta stāstniecības tradīciju daudzveidība un attīstība citviet pasaulē, atspoguļojot Latvijas tradīciju lomu plašākā kontekstā.

Publikācija, kas tapusi UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkla “Stāstu bibliotēkas” darbības rezultātā un sadarbībā ar aktīviem stāstniekiem visos Latvijas novados, kalpos par rokasgrāmatu esošajiem un topošajiem stāstniekiem un stāstniecības pasākumu organizētājiem, jo tajā tiek sniegti ieteikumi, kā veidot veiksmīgu sadarbību ar kopienu un stiprināt stāstniecības tradīcijas Latvijā.   

Latvijas stāstnieku asociācijas valdes locekle Māra Mellēna, iepazīstinot ar publikāciju „Stāstnieks. Kopiena. Kultūrtelpa”, uzsvēra, ka tas ir nozīmīgs devums Latvijas stāstniecības attīstībai. Publikācijas mērķis ir veicināt stāstniecības tradīciju atpazīstamību Latvijas sabiedrībā un stiprināt to lomu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un kultūrtelpas bagātināšanā. Publikācijas autori cer, ka tā raisīs interesi un mudinās līdzdarboties stāstniecības tradīciju izkopšanā

Publikācijas priekšvārdā UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika uzsver: „Stāstniecība ir viena no spožākajām nemateriālā kultūras mantojuma izpausmēm, kam cieša saistība gan ar kopienas stiprināšanu, gan izglītību, gan tradīciju nodošanu no paaudzes paaudzē.”

Publikācija tika prezentēta 11. aprīlī, kad norisinājās pirmais UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkla „Stāstu bibliotēkas” tiešsaistes seminārs „Inovācijas un tradīcijas”. Semināra laikā UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Informācijas un komunikācijas sektora vadītāja Beāte Lielmane iepazīstināja ar 2018. gadā plānotajām aktivitātēm, Jānis Kreicbergs, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Pakalpojumu departamenta Digitālo pakalpojumu projektu vadītājs, sniedza ieskatu digitālajā vidē pieejamā kultūras mantojuma izmantošanas iespējās, savukārt Latviešu folkloras krātuves pētnieks Guntis Pakalns, apkopojot bibliotēku iesūtītās atskaites, izvērtēja 2017. gadā paveikto. Kopumā bibliotēkas ir organizējušas vairāk nekā 200 stāstnieku pasākumu, un bibliotekāru atsauksmes liecina, ka galvenais ieguvums no dalības „Stāstu bibliotēku” tīklā, ir gūtais prieks un iespēja pilnveidoties. 

Semināra  “Inovācijas un tradīcijas” videoieraksts skatāms šai saitē: http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/155-videokonference-par-lnk-tikla-stastu-bibliotekas-aktualitatem-2018-gada.

Publikācija pieejama elektroniskā formātā.