EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
21.11.11.

Izdevniecības “Jumava” grāmata „Latvijas Nacionālā bibliotēka” saņēmusi UNESCO LNK patronāžu

 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas celtniecība ir viens no svarīgākajiem notikumiem Latvijas arhitektūrā un kultūrā pēdējos gados, tādēļ par godu šim notikumam izdevniecībā „Jumava” top grāmata „Latvijas Nacionālā bibliotēka”. Grāmatu paredzēts izdot 2014. gadā uz „Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014”. Šī gada rudenī tā saņēmusi UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (UNESCO LNK) patronāžu.
 
Grāmatas projekts tiks īstenots ar mērķi popularizēt Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu Latvijā un ārvalstīs, radot saturiski un poligrāfiski augstvērtīgu izdevumu par Nacionālās bibliotēkas jauno ēku, tās arhitektiem un citiem projekta autoriem, par projekta sarežģīto attīstības procesu un ēkas būvniecību, par Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēku citu Gunāra Birkerta projektēto bibliotēku un Ziemeļeiropas Nacionālo bibliotēku kontekstā.
 
Grāmatas „Latvijas Nacionālā bibliotēka” sastādītājs ir bijušais Rīgas pilsētas arhitekts Jānis Dripe, viens no darba līdzautoriem – Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks. Grāmatā dominē attēls – skices un projekta grafiskie materiāli, un celtniecības procesa tā dažādajās stadijās atspoguļojums. Grāmatas kulminācija ir tās beigu daļa ar uzceltās ēkas fotogrāfijām – pilsētvides konteksts, ēkas kopskati, detaļas, interjeri un skati uz Rīgu no LNB ēkas. Ievaddaļā iekļauts būtisks informatīvs materiāls – Nacionālās bibliotēkas ideja pirmās brīvvalsts laikā un padomju gados; ziņas par autoriem, kur dominējošā loma ir Gunāram Birkertam, mazāks apjoms par M. Ģelzi un pārējiem projektētājiem. LNB projekts tiek rādīts dažādās attīstības stadijās no 1989. gada līdz projekta pabeigšanai. Grāmatā tiek uzsvērta LNB vieta un nozīme Baltijas un Ziemeļvalstu nacionālo (karalisko) bibliotēku kontekstā. Apskatīts tiek sarežģītais un pretrunīgais LNB idejas attīstības process: personu fotogrāfijas, publicēto materiālu kopijas, citāti, viedokļi un institūciju lēmumi. Grāmatas uzdevums ir informēt Latvijas iedzīvotājus, viesus, tūristus un iebraucējus par šo projektu, tā īstenošanas fāzēm un celt pašapziņu, ka teritoriāli maza valsts spēj īstenot patiesi grandiozus un lielus projektus, kas skar gan biznesa vidi, gan kultūras vidi, gan katru individuāli. LNB celtniecības projekts ir liels izaicinājums, jo tas ir viens no tehnoloģiski sarežģītākajiem būvobjektiem neatkarīgās Latvijas laikā, un šī projekta atspoguļojums grāmatā būs liels gods – saglabāt šī sarežģītā procesa norisi un foto materiālus nākamajām paaudzēm, jo LNB būs Rīgas jaunā vizītkarte visā pasaulē! 
 
Turpinot UNESCO atbalstu Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektam, UNESCO LNK piešķīrusi grāmatai savu patronāžu, tā atkārtoti apliecinot atbalstu Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektam, kā zināšanu vērtības, mantojuma izpratnes un nacionālās vienotības simbolam. Katram latvietim pašlaik šīs celtnes nozīmīgums ir dažāds – gan ar tās medijos tik plaši apspriesto ieguldīto valsts līdzekļu izlietojumu, gan ekonomiskā stāvokļa spriedzi valstī un cilvēku emocionālo noskaņojumu –, tomēr tā vienlaikus ir arī kopīgs mūsu visu novērtējums, uzsvērums un atgādinājums par zināšanu vērtību un kultūras nozīmību. Šī grandiozā celtne būs kā visas tautas simbols, kā cerība. 
 
1999. gadā UNESCO pieņēma Rezolūciju par atbalstu Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektam, paužot starptautisku novērtējumu un atbalstu šī projekta nepieciešamībai un nozīmei zināšanu sabiedrības veidošanā un vērtību saglabāšanā. Šī rezolūcija sevī ietver ne tikai starptautiskās sabiedrības ticību par šī projekta nepieciešamību, bet arī Latvijas apņemšanos un atbildību projektu īstenot un par to stāstīt pasaulē. Izdevniecība „Jumava”, izdodot šo grāmatu, iekļaujas UNESCO mērķos, dod ieguldījumu UNESCO programmu īstenošanā caur zināšanu sabiedrības veicināšanu un mantojuma un atmiņu saglabāšanu, veicināt kultūras daudzveidību, savstarpēju cieņu un sapratni. UNESCO LNK būs kā platforma grāmatas popularizēšanai, izmantošanai, izcelšanai un starptautiskās sabiedrības informēšanai par Latvijas Nacionālo bibliotēku.