EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
07.12.16.

Diskutēs par publisko bibliotēku lomu medijpratības un informācijpratības veicināšanā

8. decembrī plkst. 10.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrā notiks seminārs publisko bibliotēku speciālistiem „Medijpratība un informācijpratība publiskās bibliotēkas ikdienā”.

Bibliotēkai, kā nozīmīgam informācijas avotam un zināšanu apmaiņas telpai, ir būtiska loma medijpratības un informācijpratības veicināšanā. Tāpēc seminārā tiks analizēti svarīgākie aspekti par šī koncepta daudzdimensionālo klātbūtni bibliotekāra ikdienas darbā.

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Komunikācijas un informācijas sektora vadītāja Evija Maļkeviča sniegs ieskatu UNESCO medijpratības un informācijpratības konceptā, ar priekšlasījumu „Medijpratība: nozīme Latvijas un Eiropas kontekstā un Kultūras ministrijas plānotie pasākumi tās attīstīšanai” uzstāsies Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas eksperte Klinta Ločmele, UNESCO Medijpratības un informācijpratības katedras Latvijas Universitātē vadītāja Guna Spurava pievērsīsies bibliotekāra ka mediatora konceptam medijpratības kontekstā. Savukārt drošāka interneta centra izglītības darba vadītāja Liene Valdmane iztirzās ar medijpratību un informācijpratību cieši saistītos kritiskās domāšanas pamatprincipus, valodnieks Aldis Lauzis skaidros terminu veidošanas pamatprincipus, bet kinokritiķe un Nacionālā kino centra vadītāja Dita Rietuma ieskicēs, kādu dimensiju medijpratībai un informācijpratībai piešķir jebkura vecuma cilvēka izglītotība kino jautājumos (Cinema Literacy).

Lielās intereses dēļ reģistrācija semināram jau slēgta, bet informācija par semināra saturu būs pieejama LNB un UNESCO LNK mājas lapās. Tiks publicētas arī seminārā paustās būtiskākās atziņas.

Vairāk informācijas:
Marta Dziļuma
Informācijpratības, medijpratības un mūžizglītības projektu koordinatore
Bibliotēku attīstības centrs
Attīstības departaments
Latvijas Nacionālā bibliotēka
+37167716179