EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
30.06.15.

Diskutē par dokumentārā mantojuma saglabāšanai veltītu starptautisku dokumentu

Foto: © UNESCO LNK/Evija Maļkeviča

1. un 2. jūlijā UNESCO galvenajā mītnē Parīzē norisinās starpvaldību speciālās komitejas sanāksme par ieteikuma projektu par dokumentārā mantojuma saglabāšanu un pieejamību digitālajā laikmetā. Sanāksmē Latviju pārstāv Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta bibliotēku un arhīvu nodaļas eksperte Līga Dimante.

UNESCO 2014. gadā uzsāka aktīvu darbu pie ieteikuma sagatavošanas par dokumentārā mantojuma saglabāšanu un pieejamību digitālajā laikmetā, un 2015. gada sākumā, balstoties uz Latvijas nozaru institūciju un ekspertu komentāriem, UNESCO Sekretariātam par šo ieteikumu tika iesniegts Latvijas viedoklis.

Šīs sanāksmes mērķis ir izskatīt UNESCO Sekretariāta noslēguma ziņojumu, kas balstīts uz dalībvalstu iesniegtajiem viedokļiem par šī ieteikuma projekta saturu un atjaunoto redakciju. Ziņojums pēc tam tiks iesniegts UNESCO dalībvalstu apspriešanai UNESCO Ģenerālās konferences 38. sesijā.

Dokumentārais mantojums arhīvos, bibliotēkās, muzejos un citās atmiņas institūcijās ir pamats visas cilvēces atmiņai, jo tas raksturo pasaules tautu, kultūru un valodu daudzveidību, kā arī ir būtisks vēstures izziņas avots. Šī mantojuma saglabāšana pēdējos gados ir radījusi daudzus izaicinājumus, kas saistīti ar dokumentārā mantojuma nepārdomātu saglabāšanu, kas savukārt rada riskus būtiskas informācijas neatgriezeniskam zaudējumam.

Speciālistu grupas un dažādas institūcijas UNESCO ir aicinājušas izstrādāt regulējošu instrumentu, kas stiprinātu dokumentārā mantojuma aizsardzību, saglabāšanu un pieejamību, tostarp arī digitālajā vidē, tādā veidā veicinot šo pamatprincipu ievērošanu un nostiprināšanu dalībvalstu stratēģiskos politikas dokumentos.

Sanāksmei ir nozīmīga loma šī regulējošā instrumenta izstrādē, kas turpmāk paredzēs lielāku atbildības uzņemšanos un izpildi par dokumentārā mantojuma saglabāšanu un pieejamību digitālajā vidē visās UNESCO dalībvalstīs.

Vairāk informācijas.