EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Bibliotēkas

Bibliotēka ir vieta, kur zināšanas tiek uzkrātas un izplatītas, tāpēc tās loma informācijas un zināšanu pieejamības nodrošināšanai ir ļoti būtiska. Strauji attīstoties informācijas tehnoloģiju pielietojumam, mainās arī informācijas ieguves veidi un līdz ar to arī bibliotēku darbs un loma sabiedrībā. Bibliotēkas piemērojas sabiedrības vajadzībām pēc informācijas un zināšanām, kā arī pēc cilvēka pilnveides un mūžizglītības iespējām.
 
„Publiskā bibliotēka kā lokāls zināšanu ieguves avots nodrošina pamatapstākļus pilsoņu un sociālo grupu mūžizglītībai, patstāvīgai lēmumu pieņemšanai un kultūras attīstībai.”
(IFLA/UNESCO Publisko bibliotēku manifests, 1994)
 
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija savā darbā sniedz atbalstu tādiem bibliotēku attīstības projektiem, kas vērsti gan uz bibliotēkas apmeklētājam patīkamas vides nodrošināšanu, gan cilvēka prasmju un iemaņu pilnveidi un savstarpēju dialogu. Līdz ar to īpaši izceļamas ir divas iniciatīvas: UNESCO atbalsts Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas būvniecībai un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas izveidotais tīkls „Stāstu bibliotēkas” Latvijā.