EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
20.08.15.

Baltijas ceļam – 26

Baltijas ceļš Rīga-Ķekava. Zigurda Šlica foto.

23. augustā aprit 26 gadi kopš Baltijas ceļa – unikālas un mierīgas masu demonstrācijas, un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) aicina ikvienu izdzīvot šīs akcijas emocionālos mirkļus, iepazīstot 920 stāstus no 20 valstīm par Baltijas ceļu, kas apkopoti pērn par godu tā 25. gadadienai un nodoti glabāšanai Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā.

 

 


Stāsti tika apkopoti UNESCO LNK projekta “Baltijas ceļa stāsti” laikā no 2015. gada aprīļa līdz oktobrim. Stāstu kolekcija nodota glabāšanai arī Lietuvas Centrālajam valsts arhīvam un Igaunijas Okupāciju muzejam.

Visi tiešsaistē iesniegtie Baltijas ceļa stāsti, kā arī tam veltītais atmiņu stāstu izdevums, kurā iekļauti 25 tam laikam raksturīgākie stāsti, pieejams vietnē www.thebalticway.eu.

Baltijas ceļa laikā vairāk nekā miljons cilvēku sadevās rokās, izveidojot 600 km garu ķēdi no Tompea pils pakājes Tallinā līdz Ģedimina torņa pakājei Viļņā, pa ceļam šķērsojot Rīgu un Daugavas upi un radot vienotību trīs valstu centienos pēc brīvības. Tas bija iespējams vienīgi caur cilvēku vienotību un kopīgu paļāvību, kuru pauda ikviens cilvēks kopējā mērķa sasniegšanai. Iespaidīgais nevardarbīga protesta un solidaritātes paušanas akts kļuva par miera kultūras dzīvu piemēru, nodrošinot pieeju informācijai un novedot pie Molotova–Ribentropa pakta slepeno papildprotokolu publiskas atzīšanas, tā parakstīšanas seku pasaules vēsturē atzīšanas un Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas.

Atzīstot Baltijas ceļu par vēsturiski visai pasaulei nozīmīgu notikumu, nozīmīgākie dokumenti par tā organizēšanu iekļauti UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kopīgi sagatavotā nominācijā „Baltijas ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības”.

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@krivena.lv