EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
21.03.13.

Atmiņu institūcijas tiekas seminārā „Atmiņas institūcija: krājums, saglabāšanas politika, konservācija, restaurācija”

Foto: © UNESCO LNK/Evija Maļkeviča

Šodien, 21. martā Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēkā (Rūpniecības ielā 10, Rīgā) seminārā „Atmiņas institūcija: krājums, saglabāšanas politika, konservācija, restaurācija” tiksies bibliotēku, arhīvu, muzeju saglabāšanas darba un konservācijas speciālisti.

Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar folkloras materiāla ieskaņojumiem un izmantotajām tehnoloģijām 20. gadsimtā, papīra vēsturi, kā arī tās atspoguļojumiem muzejos. Seminārā varēs uzzināt arī par UNESCO programmu „Pasaules atmiņa”, kā arī par nomināciju iesniegšanas kritērijiem programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālā reģistrā.

Latvijā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija 2009. gadā izveidoja programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālo reģistru, kurā šobrīd ir četras nominācijas. Līdz šī gada 30. aprīlim UNESCO LNK īpaši atmiņu institūcijas aicina iesniegt nominācijas par dokumentārā mantojuma vērtībām, kas nozīmīgas nacionālā mērogā.

UNESCO programma „Pasaules atmiņa” 1992. gadā tika izveidota ar mērķi apzināt un saglabāt pasaules dokumentāro mantojumu, paplašināt piekļuvi tam un veicināt tā izziņu visā pasaulē neatkarīgi no konkrētā dokumenta izcelsmes vietas. Redzamākā programmas „Pasaules atmiņa” iniciatīva ir reģistri, kas tiek veidoti starptautiskā, reģionālā un nacionālā mērogā.

Vairāk informācijas:
www.atmina.unesco.lv