EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
23.04.15.

Atklātā lekcijā aicina izzināt liecības par Baltijas ceļa organizēšanu un norisi

27. aprīlī plkst. 12:00 Latvijas Tautas frontes muzejā (Vecpilsētas ielā 13/15, Rīga) notiks atklātā lekcija par UNESCO programmas „Pasaules atmiņa" starptautiskajā reģistrā iekļauto nomināciju „Baltijas ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības”. Lekciju vadīs bijušais Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs Dainis Īvāns.

Baltijas ceļš bija unikāla un mierīga masu demonstrācija, kuras laikā vairāk nekā miljons cilvēku sadevās rokās, lai veidotu 600 km garu cilvēku ķēdi caur trim Baltijas valstīm, vienojot Igauniju, Latviju un Lietuvu centienos pēc brīvības. UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā iekļauti nozīmīgākie dokumenti par Baltijas ceļa organizēšanu 2009. gadā.

Lekcija par šo Latvijas dokumentāro vērtību notiek Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) studiju kursa „Dokumentārā mantojuma aizsardzība” ietvaros, kas veidots sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju (LNK). Šī būs noslēdzošā lekcija šajā ciklā. Lekcija plānota arī kā veltījums Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 25. gadadienai, ko šogad visā Latvijā ar daudzveidīgiem pasākumiem atzīmēs 4. maijā.

Atklātās lekcijas martā un aprīlī UNESCO programmā „Pasaules atmiņa” iesaistītās atmiņas institūcijas piedāvāja, lai rosinātu ikvienu izzināt UNESCO dokumentārā mantojuma vērtības Latvijas muzeju plauktos.

Lekcijas notikušas Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā par UNESCO programmas „Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā iekļauto nomināciju „Tradicionālo prasmju un dzīvesveida dokumentēšana Pieminekļu valdes 1924.–1931. gada ekspedīciju fotonegatīvos”, Latviešu folkloras krātuvē par UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā iekļauto Dainu skapi, Latvijas Kara muzejā par nacionālajā reģistrā iekļauto nomināciju „Latvijas Centrālās Padomes Memorands Rīga, 1944. gada 17. marts” un Latvenergo koncerna Enerģētikas muzejā – par UNESCO programmas „Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā iekļauto nomināciju „Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija – Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita 1936.–1940.”.

Dokumentārais mantojums ir cilvēces kultūras mantojuma daļa, un tā saglabāšanai, aizsardzībai un izzināšanai 1992. gadā ir izveidota UNESCO programma „Pasaules atmiņa”. Programma pievērš pasaules valstu uzmanību dokumentārā mantojuma saglabāšanai, un viena no pasaulē zināmākajām programmas daļām ir „Pasaules atmiņas” reģistri.
Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar UNESCO LNK kopš 2015. gada īsteno studiju kursu „Dokumentārā mantojuma aizsardzība”. UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” ietvaros tiek veikts svarīgs darbs, lai rosinātu apzināties pasaules dokumentārā mantojuma saglabāšanas nozīmīgumu, iepazītu nacionālā dokumentārā mantojuma dārgumus un nodrošinātu to pienācīgu saglabāšanu, izpēti un interpretāciju.

Vairāk informācijas:
Evija Maļkeviča
UNESCO LNK Komunikācijas un informācijas sektora vadītāja
Tālrunis: 67325109
E-pasts: e.malkevica@unesco.lv