EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
17.01.17.

Ar konferenci par dokumentāro mantojumu atklās jauno nomināciju pieteikšanu „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajam reģistram

Ar konferenci par dokumentāro mantojumu, tā objektiem kā enkuriem Latvijas atmiņas veidošanā, mantojuma konstruēšanā un interpretēšanā tiks atklāta jauno nomināciju pieteikšana UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajam reģistram. Konference notiks 30. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Dalībai tajā vēl var pieteikties līdz 20. janvārim UNESCO Latvijas Nacionālajā komisijā.

 

Konference „Dokumenti un atmiņas institūcijas” tiek rīkota par godu programmas „Pasaules atmiņa” 25. gadadienai. Latvija ir bijusi programmas aktīva dalībvalsts jau kopš tās izveides 1992. gadā, un ar šo konferenci tiks izsludināta nākamā jaunu nomināciju pieteikšana UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajam reģistram.

Šobrīd reģistrā ir iekļauti 5 dokumentārā mantojuma objekti: „Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija – Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita. 1936.–1940.”; „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss”; „Raiņa un Aspazijas sarakste (1894.–1929.)”; „Latvijas Centrālās padomes Memorands. Rīga, 1944. gada 17. marts”; „Tradicionālo prasmju un dzīvesveida dokumentēšana Pieminekļu valdes 1924.–1931. gada ekspedīciju fotonegatīvos”.

Vairāk par nomināciju pieteikšanu UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” reģistram šeit.

„Mūsdienās aizvien pastāv dažādi riski, kas var apdraudēt un iznīcībai pakļaut ne vien personīgo arhīvu, bet arī nacionāla un starptautiska mēroga kolekcijas un atsevišķus dokumentus. Riskus rada gan dabas katastrofas, bruņoti konflikti un nelaimes gadījumi, gan arī cilvēku pašu rīcība, tostarp neziņa vai neizpratne par dažādu vēsturisku dokumentu un liecību vērtību un nozīmību. Ar katru jauno paaudzi informācijas pirmavotu klātbūtne attālinās, jo senāku dokumentu un vēstures liecību interpretācija pieprasa specifiskas zināšanas un ekspertīzi, kas spēj izlasīt, tulkot un apjaust oriģinālā ietverto vēstījumu un tā lomu vēsturē,” stāsta Evija Maļkeviča, UNESCO LNK Komunikācijas un informācijas sektora vadītāja.

Tāpēc UNESCO gandrīz pirms 25 gadiem izveidoja programmu „Pasaules atmiņa”, kuras mērķis ir apzināt, izcelt un saglabāt pasaules dokumentāro mantojumu, paplašināt piekļuvi tam un veicināt tā izziņu visā pasaulē neatkarīgi no konkrētā dokumenta izcelsmes vietas. Programmas ietvaros šo gadu laikā aktīvi ir risināti gan praktiski saglabāšanas un pieejamības jautājumi, gan digitalizācijas radīti izaicinājumi praktiķu un politikas veidotāju līmenī, gan arī dokumentārā mantojuma interpretācijas un popularizēšanas aspekti, īpaši starptautiskā mērogā. Programma „Pasaules atmiņa”, izceļot konkrētus dokumentārā mantojuma objektus, rosina valstis un sabiedrību kopumā domāt, pārcilāt atmiņas un padziļināti izprast dažādus vēsturiskus jautājumus, kā arī padarīt pieejamu un izprotamu daudzveidīgo un bagātīgo dokumentāro mantojumu nacionālā un starptautiskā mērogā.

Dokumentārā mantojuma liecību piederība UNESCO „Pasaules atmiņas” Latvijas nacionālajam reģistram ir priekšnosacījums pretendēšanai uz pieteikumu starptautiskajam reģistram, kas nozīmē ne tikai dokumentārā mantojuma vienības augstu novērtējumu un starptautisku atzinību, bet arī valsts pausto atbildību šo mantojumu saglabāt un darīt to pieejamu ikvienam pasaules iedzīvotājam. Latviju UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā pārstāv divas nominācijas: „Dainu skapis” un „Baltijas ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības”.

Vairāk par konferenci šeit.

Papildu informācijai:
Evija Maļkeviča
UNESCO LNK Komunikācijas un informācijas sektora vadītāja
Tālrunis: 67325109
E-pasts: e.malkevica@unesco.lv