EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
12.03.15.

Aicina izzināt UNESCO dokumentārā mantojuma vērtības Latvijas muzeju plauktos

16. martā plkst. 12:00 ikviens aicināts iepazīt Dainu skapi. Atklātā lekcija par šo UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā iekļauto Latvijas vērtību notiek Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) studiju kursa „Dokumentārā mantojuma aizsardzība” ietvaros, kas veidots sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju (LNK). Atklātās lekcijas martā un aprīlī piedāvā UNESCO programmā „Pasaules atmiņa” iesaistītās atmiņas institūcijas, lai rosinātu ikvienu izzināt UNESCO dokumentārā mantojuma vērtības Latvijas muzeju plauktos.

Šo lekciju laikā studenti un citi interesenti uzzinās par programmas „Pasaules atmiņa” reģistros iekļauto dokumentāro mantojumu un to nozīmīgo lomu valsts vēstures un starptautiskā tēla veidošanā. Tāpat lekciju dalībnieki varēs iepazīt atmiņas institūciju ikdienas darbu un uzzināt par aktivitātēm dokumentārā mantojuma saglabāšanas, pieejamības un atpazīstamības veicināšanā.

Lekcija 16. martā notiks Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuvē (Latvijas Nacionālā bibliotēka, Mūkusalas 3, 5. stāvs). Ievērojot Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē drošības pasākumus, lūgums ņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti).

30. martā notiks lekcija Latvijas Kara muzejā (Smilšu iela 20, Rīga) par UNESCO programmas „Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā iekļauto nomināciju „Latvijas Centrālās Padomes Memorands Rīga, 1944. gada 17. marts”. 13. aprīlī Latvenergo koncerna Enerģētikas muzejā (Andrejostas iela 8, Rīga) varēs uzzināt visu par UNESCO programmas „Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā iekļauto nomināciju „Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija – Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita 1936.–1940.” Savukārt 27. aprīlī Latvijas Tautas frontes muzejā (Vecpilsētas ielā 13/15, Rīga) notiks lekcija par UNESCO programmas „Pasaules atmiņa" starptautiskajā reģistrā iekļauto nomināciju „Baltijas ceļš - cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības”. Lekciju vadīs bijušais Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs Dainis Īvāns.

Dokumentārais mantojums ir cilvēces kultūras mantojuma daļa, un tā saglabāšanai, aizsardzībai un izzināšanai 1992. gadā ir ieviesta UNESCO programma „Pasaules atmiņa”. Programma pievērš pasaules valstu uzmanību dokumentārā mantojuma saglabāšanai, un viena no pasaulē zināmākajām programmas daļām ir „Pasaules atmiņas” reģistri.
Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar UNESCO LNK kopš 2015. gada īsteno studiju kursu „Dokumentārā mantojuma aizsardzība”. UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” ietvaros tiek veikts svarīgs darbs, lai rosinātu apzināties pasaules dokumentārā mantojuma saglabāšanas nozīmīgumu, iepazītu nacionālā dokumentārā mantojuma dārgumus un nodrošinātu to pienācīgu saglabāšanu, izpēti un interpretāciju.

Vairāk informācijas:
Evija Maļkeviča
UNESCO LNK Komunikācijas un informācijas sektora vadītāja
Tālrunis: 67325109
E-pasts: e.malkevica@unesco.lv