EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
13.02.20.

2020. gads pasludināts par Starptautisko augu veselības gadu

Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) 2020. gadu pasludinājusi par Starptautisko augu veselības gadu ar mērķi uzsvērt augu veselības nozīmi pārtikas drošības uzlabošanā, vides un bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā un ekonomiskās attīstības veicināšanā. Šai tēmai pievēršas arī UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkls “Stāstu bibliotēkas”, kas šī gada 5. martā rīkos tematisku semināru.

Pēc ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas aplēsēm apmēram 40% pārtikas augu ražas iet bojā kaitēkļu un slimību dēļ, atstājot miljoniem cilvēku bez pietiekama uztura un nopietni kaitējot lauksaimniecībai. Tāpat augu veselībai arvien lielākus draudus rada klimata pārmaiņas un cilvēku darbības negatīvās sekas, kuru dēļ tiek izmanītas ekosistēmas, samazinās bioloģiskā daudzveidība, radot jaunas nišas kaitēkļu attīstībai. Vienlaikus starptautiskā tirdzniecība un tūrisms pēdējās desmitgades laikā ir trīskāršojies, veicinot kaitēkļu un slimību izplatīšanās ātrumu pasaulē un radot draudus vietējiem augiem un videi.

“Tematiskā gadā aicinām sabiedrību aizdomāties par augu veselību, mudinām ikvienu rīkoties tā, lai samazinātu savu ekoloģiskās pēdas nospiedumu, un aktīvi iesaistīties dabas resursu aizsardzības un pārvaldības iniciatīvās. Seminārā informēsim tīkla „Stāstu bibliotēkas” bibliotekārus par šī gada nozīmi, aicinot 2020. gadā savās bibliotēkās rīkot informatīvas lekcijas un tematiskās izstādes par augu kaitēkļu un slimību izplatības riskiem, lai savā kopienā un plašākā sabiedrībā aktualizētu šo problēmu un piedāvātu iespējamos risinājumus,” norāda UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Komunikācijas un informācijas sektora vadītāja Beāte Lielmane.

ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija izsludinājusi vairākas aktivitātes, tostarp līdz 15. jūnijam ikvienam ir iespēja piedalīties fotokonkursā, iemūžinot veselus un slimību skartus augus. Plašāka informācija par konkursu: http://www.fao.org/plant-health-2020/photo-contest/enter-the-contest/en/.

Latvijā gada norisi koordinē Valsts augu aizsardzības dienests, plānojot plašu aktivitāšu programmu. Piemēram, 27. martā notiks Starptautiska konference “Augu veselība – nākotnes izaicinājumi”, savukārt 28. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā visi būs laipni aicināti uz ģimenes dienu “Viss par augu veselību bērniem un vecākiem”. Plašāka informācija: http://www.vaad.gov.lv/sakums/informacija-sabiedribai/starptautiskais-augu-veselibas-gads-2020.aspx.

Ar citām Starptautiskā augu veselības gada iniciatīvām var iepazīties: http://www.fao.org/plant-health-2020.

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante