EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
16.11.11.

16. novembrī – Starptautiskā tolerances diena

 

Pēc UNESCO iniciatīvas 16. novembris visā pasaulē tiek atzīmēts kā Starptautiskā tolerances diena, lai sabiedrībā rosinātu apziņu par to, ka neiecietība ir bīstama gan attieksmē, gan uzvedībā jebkurā dzīves jomā.
 
Šogad UNESCO ģenerāldirektore Irina Bokova savā uzrunā pasaulei, kas veltīta Starptautiskajai tolerances dienai, ikvienu no mums aicina attīstīt prasmi un interesi izzināt pasaules daudzveidību, daloties zināšanās, apgūstot valodas, iepazīstot kultūras, kā arī dažādo tautu vēsturi. Viņa īpaši uzsver tolerances ideju kā starpkultūru dialoga un kultūru tuvināšanās virzītāju. 
 
„Tolerance ir skola dialogam. Tas ir nosacījums, lai identificētu un salīdzinātu pieredzi, uzskatus, kopīgas pamatvērtības, kas piemīt cilvēcei, neatkarīgi no mūsu dažādās izcelsmes, ticības vai kultūras. Tolerance pēc definīcijas ir atvērtība pret citiem, un tas ir pretstats vienaldzībai un savas kultūras vai sabiedrības noliegšanai,” norāda Irina Bokova. 
 
Šogad aprit 10. gadadiena kopš tika pieņemta UNESCO Vispārējā deklarācija par kultūras daudzveidību, kas ikvienu no mums aicina izcelt šo svarīgo ideju. Tolerance ir sena ideja, kas sabiedrībā ir nepārtraukti aktualizējama. Tā ir uzvedības norma, kas līdz ar vēstures notikumiem veidojusies un attīstījusies sabiedrībā. Intelektuālās un morālās solidaritātes veicināšana ir UNESCO – vienīgās Apvienoto Nāciju Organizācijas specializētās aģentūras izglītības, zinātnes, kultūras, komunikāciju un informācijas jomā – mandāts jau kopš 1995. gada.
 
Informāciju sagatavoja:
Evija Maļkeviča
UNESCO LNK programmu asistente
Tālr.: 67325109
E-pasts: programmas@unesco.lv