EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Zināšanu sabiedrība

UNESCO Statūtos kā organizācijas viens no uzdevumiem ir ideju brīvas plūsmas nodrošināšana un zināšanu aprite, par to atbildīgs ir UNESCO Komunikāciju un informācijas sektors. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas sekmē sabiedrības līdzsvarotu attīstību, vienlaikus radot jaunus sociālos, kultūras, ētikas un tiesību jomas izaicinājumus.   UNESCO mērķis ir pieejamas un kvalitatīvas informācijas vides pilnveide, sekmējot sabiedrības medijpratību un informācijpratību, nodrošinot kvalitatīvu žurnālistiku un žurnālistu drošību; dokumentārā mantojuma saglabāšana un pieejamība un aktīvas zināšanu sabiedrības veicināšana. Tāpat sektors koordinē UNESCO starpnozaru pieeju Mākslīgā intelekta jautājumus, izvērtējot tā ietekmi uz UNESCO kompetences jautājumiem un tā potenciālu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.