EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

ANO un UNESCO starptautiskās svinamās dienas

Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ģenerālā Asambleja ir noteikusi  vairākas starptautiskās dienas, kas izceļ dažādus sabiedrības attīstībai nozīmīgus tematus un jomas, iestājas par cilvēktiesību aizsardzību, mudina un novērtē pārmaiņas un ciena pasaules atmiņu, mantojumu un vēsturi. UNESCO īpaši atzīmē dienas, kas saistāmas ar izglītības, zinātnes, kultūras, informācijas sabiedrības attīstības jautājumiem, kā arī ar miera kultūras un dažādu brīvību un daudzveidīgu iespēju veicināšanu sabiedrībā. 

UNESCO LNK koordinē vairāku ar UNESCO saistāmu starptautisko svinamo dienu atzīmēšanu Latvijā ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību konkrētiem jautājumiem, vairot sabiedrības zināšanas par tiem un tās iesaisti to attīstībā, kā arī šo tematu ievērošanu un atcerēšanos. Starptautisko dienu atzīmēšana motivē sabiedrību līdzdarboties kvalitatīvas kultūrvides veidošanā, ilgtspējīgas un iekļaujošas izglītības attīstībā, zinātnes un zināšanu mobilizēšanā, informācijas apmaiņā un pieejamības nodrošināšanā, kā arī citu UNESCO izvirzītu mērķu sekmēšanā.

UNESCO starptautisko dienu Gada plānotājs

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija 2019.gadā ir sagatavojusi UNESCO starptautisko dienu Gada plānotāju, kura mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar starptautiski atzīmējamām dienām, kas vēsta par pasaules daudzveidību un miera kultūru.
 
Gada plānotājs sniedz ieskatu 52 starptautiski atzīmējamo dienu vēsturē un iedvesmo līdzdalībai pasaules ilgtspējas un miera sekmēšanai. Plānotājs sastāv no divām daļām: pirmā ir divpadsmit mēnešu izklājums, izceļot katras starptautiski atzīmējamās dienas datumu un nosaukumu, bet otrā daļa iepazīstina ar noteiktas dienas galveno vēstījumu, kas papildināts ar ieteikumiem līdzdalībai. 
 
Gada plānotāja mēneša dienu izkārtojums nav piesaistīts konkrētam gadam, līdz ar to brīvi izmantojums pēc vajadzības, neatkarīgi no gada mēneša vai datuma, kad ir iedvesma sākt to izmantot savā ikdienā.
 
Lejuplādējamie dokumenti: