EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Gadi un desmitgades

UNESCO līdzdarbojas un ir galvenā koordinējošā aģentūra vairāku ANO Ģenerālās Asamblejas izsludināto starptautisko gadu un desmitgažu īstenošanā. Starptautisko gadu atzīmēšanu un desmitgažu rīcības plāni raksturo UNESCO darbības jomas un ļauj ilgtermiņā izcelt konkrētus ar izglītību, zinātni, kultūru vai informācijas sabiedrības attīstību saistītus jautājumus.

UNESCO Starptautiskais gads ir ietvars dalībvalstis un sabiedrību kopumā mobilizēt noteiktu jautājumu izvērtēšanā, aktualizēšanā un aizstāvībā, sekmēt noteiktu principu ievērošanu un atbilstošas attieksmes veidošanos, izkopjot valdību un sabiedrības kopumā izpratni par noteiktiem jautājumiem, īstenojot dažādus pasākumus, kā arī, sekmējot sabiedrības līdzdalību procesos.

UNESCO LNK Starptautisko gadu norisē mudina sabiedrību arī Latvijā piedalīties dažādu starptautiski aktuālu tēmu risināšanā, piedaloties gan dažādās UNESCO LNK koordinētās iniciatīvās, gan arī rīkojot dažādus tematiskus pasākumus. 

Starptautiskā desmitgažu ir ANO sistēmā noteikts desmitgades posms, kura ietvaros tiek noteikts desmitgades plāns, pievēršot uzmanību noteiktiem izaicinājumiem vai sabiedrības attīstības mērķiem, kas ietekmē sabiedrības labklājību. UNESCO LNK aktīvi veicina starptautisko desmitgažu īstenošanu Latvijā, sadarbojoties gan ar dažādām institūcijām, gan ar sabiedrību kopumā, sekmējot izpratni par izglītību, kultūru, zinātni, vide aizsardzību, informācijas sabiedrības veicināšanu saistīto jautājumu daudzšķautņaino raksturu. UNESCO LNK starptautisko desmitgazū īstenošanā iesaista un mobilizē arī savus sadarbības tīklus, tai skaitā UNESCO Asociētā skolu projekta dalībskolas un bibliotēkas.