EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
14.12.18.

Veidojot kultūrpolitiku, jāņem vērā digitālo tehnoloģiju un mākslīgā intelekta radītie izaicinājumi

© Ed Jansen, Mariska de Groot, Dieter Vandoren – Shadow Puppet, 2013, the Netherlands

Atbildot uz digitālo tehnoloģiju un mākslīgā intelekta radītajiem izaicinājumiem, UNESCO Starpvaldību komitejas kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzībai un veicināšanai 12. sesijas norises laikā, 13. decembrī, Parīzē tika atvērta ceļa karte kultūras daudzveidības izpausmju veicināšanai digitālā vidē. Sesijas laikā Latvijas delegācija  informējusi par labās prakses piemēriem digitālās kultūras un mediju attīstībā Latvijā.

Lai īstenotu UNESCO 2005. gada Konvenciju par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu digitālajā laikmetā, izstrādāts jauns dokuments, kas Konvencijas dalībvalstīm, tai skaitā Latvijai, palīdzēs veidot kultūrpolitiku, kas rod atbildes digitalizācijas laikmeta izaicinājumiem un aizstāv mākslinieku intereses mainīgajos apstākļos.

Ceļa karte aicina dalībvalstis atbalstīt digitālo radošumu un uzņēmumus, kas veido daudzveidīgu digitālo ekosistēmu, kā arī stiprināt digitālās prasmes un kompetences. Dalībvalstis mudinātas īstenot virkni aktivitāšu, kas saistītas ar digitālās jomas statistikas apkopošanu, sadarbību digitālās jaunrades laukā, jaunu apmācību programmu izstrādi, kultūras un mediju organizāciju atbalstu.

Latvijas delegācijas vadītāja Latvijas Kultūras akadēmijas rektore, profesore Rūta Muktupāvela informēja UNESCO Starpvaldību komitejas locekļus par Latvijas labās prakses piemēriem digitālās kultūras un mediju attīstībā, tai skaitā, par veiksmīgu pieredzi Latvijas valsts simtgades filmu producēšanā un izplatīšanā digitālajā formātā, Baltijas Mediju izcilības centra darbību un digitālajiem uzņēmumiem Radošo industriju inkubatorā Rīgā.

Komitejas sesijas laikā notika diskusijas par digitalizācijas, tai skaitā, par mākslīgā intelekta un cilvēka jaunrades attiecībām, par jauno tehnoloģiju nākotni un atbildīgu to izmantošanu radošajā sektorā. Papildus tika diskutēts par sieviešu lomu digitālās mākslas projektos, mākslinieciskās izpausmes brīvību un pilsonisko sabiedrību kā veiksmīgas kultūras pārvaldības priekšnosacījumu.

“Ir ļoti svarīgi skaidrot, kādā veidā mākslīgais intelekts mijiedarbojas ar realitāti un kā tas ietekmē cilvēku saziņu. Vai varam būt droši, ka mākslīgais intelekts būs un paliks tikai instruments, nevis cilvēki ies tehnoloģiju pavadā? Skaidrs, ka nepieciešams nemitīgi vērot un analizēt iespējamos ar digitālajām tehnoloģijām saistītos draudus. Šobrīd nevienā valstī nav izstrādāta tiesiskās aizsardzības sistēma, kas regulētu mākslīgā intelekta attīstību, līdz ar to nepastāv arī atbildība šīs sistēmas izstrādājot un lietojot, tajā skaitā arī radošajā sektorā. Ir īstais laiks UNESCO izvērst plašas diskusijas un nākt ar savu redzējumu attiecībā uz jautājumiem, kas skar kultūras izpausmju daudzveidību digitālajā vidē,” UNESCO sesijas sēdē sacīja Rūta Muktupāvela.

UNESCO Starpvaldību komitejas kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzībai un veicināšanai 12. sesija norisinās UNESCO galvenajā mītnē Parīzē no 11. decembra līdz 14. decembrim. Latviju Parīzē pārstāv Latvijas pārstāve UNESCO Starpvaldību komitejā Latvijas Kultūras akadēmijas rektore Rūta Muktupāvela, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika un Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta direktore Laura Turlaja.

Par 12. sesiju: https://ej.uz/12sesiju.

Par UNESCO Starpvaldību komiteju
UNESCO Starpvaldību komiteja kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzībai un veicināšanai (UNESCO Intergovernmental Committee for the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions) izveidota 2005. gadā, un tajā darbojas 24 dalībvalstu pārstāvji. Komitejas mērķis ir veicināt starptautiskās sabiedrības izpratni par atšķirīga rakstura preču un pakalpojumu kultūras vērtību, sekmēt sadarbību ar jaunattīstības valstīm un nodrošināt kultūras izpausmju daudzveidības aizsargāšanu. 2017. gada 15. jūnijā Latviju komitejā pirmo reizi ievēlēja uz laiku no 2017. līdz 2021. gadam. Latvijas pārstāve komitejā ir Latvijas Kultūras akadēmijas rektore Rūta Muktupāvela.

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante