EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
11.08.15.

Valdība atbalsta Nemateriālā kultūras mantojuma likumu

Foto: © UNESCO LNK/Evija Maļkeviča

Otrdien, 11.augustā, Ministru kabineta sēdē tika atbalstīts Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) izstrādātais likumprojekts „Nemateriālā kultūras mantojuma likums”, kas tiks virzīts izskatīšanai Saeimā. Likumprojekts paredz izveidot nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvo sarakstu un nemateriālā kultūras mantojuma neatliekamās saglabāšanas sarakstu.

 

 

Likumprojekta mērķis ir veicināt nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un nodrošināt tā ilgtspēju, nododot to tālāk nākamajām paaudzēm.

Likumprojekta galvenie uzdevumi ir nostiprināt sabiedrības, kā arī valsts un pašvaldību iestāžu atbildību nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, sekmēt valsts, pašvaldību, nevalstiskā sektora, un kopienu sadarbību, kā arī nodrošināt nemateriālā kultūras mantojuma elementu iekļaušanu UNESCO mantojuma sarakstos.

LNKC direktore Signe Pujāte pauž gandarījumu, ka jau zināmu laiku ir vērojama sabiedrības interese par sava nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un tālāknodošanu: „Lai šis process 21.gadsdimta situācijā noritētu sekmīgi, ir nepieciešama sadarbība starp sabiedrību, tai skaitā nevalstisko sektoru, nemateriālā kultūras mantojuma ekspertiem, valsts iestādēm, pašvaldībām. Tikai kopīgiem spēkiem savu mantojumu varam saglabāt un nodot tālāk nākamajām paaudzēm.”

Latvija, 2004.gadā kļūdama par UNESCO konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu dalībvalsti, ir uzņēmusies starptautiskas saistības – saglabāt tās teritorijā esošo nemateriālo kultūras mantojumu, to sistemātiski apzinot, dokumentējot, pētot un radot labvēlīgus nosacījumus nemateriālā kultūras mantojuma nodošanai nākamajām paaudzēm.

Latvijai kā konvencijas dalībvalstij nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas procesā ir vairākas nozīmīgas prioritātes. Ir svarīgi sekmēt sabiedrības izpratni par nemateriālo kultūras mantojumu kā vērtību un iesaistīt sabiedrību tā apzināšanā, praktizēšanā un tālāknodošanā. Tālab meistaru zināšanas un prasmes tiek aktualizētas ikgadējā projektā „Satiec savu meistaru!” (www.satiecsavumeistaru.lv), kuru kopš 2009.gada LNKC īsteno sadarbībā ar pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un privātajiem iniciatoriem.

Likums paredz attīstīt sadarbību starp valsts, pašvaldību, izglītības un pētniecības iestādēm un nevalstiskajām organizācijām – mantojuma nesējiem, kā arī pilnveidot nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un tālāknodošanu ar dažādu izglītības formu palīdzību.

Informāciju sagatavoja:
Baiba Kauliņa,
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste – mājas lapas redaktore
67330306, 29192298
Baiba.Kaulina@km.gov.lv