EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
03.11.11.

UNESCO svinamo dienu kalendārā iekļauti vairāki Latvijas ieteikti notikumi

 

Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO) savā svinamo dienu kalendārā 2012. – 2013. gadam iekļāvusi trīs notikumus, kas ieteikti no Latvijas. Tā ir rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa (1863.-1908.) 150. dzimšanas diena, komponista Jāzepa Vītola (1863.-1948.) 150. dzimšanas diena un ķīmiķa Paula Valdena (1863.-1957.) 150. dzimšanas diena.
 
„UNESCO acīs nenoliedzami ir svarīgi, ka katra valsts un tās sabiedrība ne tikai apzina savu mantojumu kultūrā, zinātnē u.c. jomās, bet aktīvi iesaistās tā pārmantošanā un novērtēšanā. UNESCO ir izrādīta cieņa šīm Latvijai tik nozīmīgajām personām, kuru ieguldījums zinātnes, mūzikas un rakstniecības jomu attīstībā ir nenovērtējams ne tikai vēsturiski, bet jaušams līdz pat mūsdienām. Ceru, ka tas piesaistīs uzmanību un mudinās godināt šīs jubilejas ar vērtīgiem pasākumiem, kas ļautu mums pašiem novērtēt un arvien labāk iepazīt šīs personības un viņu devumu, kā arī pastāstīt par viņiem citiem pasaulē. Vienlaikus šis UNESCO svinamo dienu kalendārs ir iespēja mums, Latvijā uzzināt, atzīmēt un atgādināt sev par nozīmīgām personībām un notikumiem citur pasaulē,” stāsta UNESCO LNK ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa.
 
Blaumaņa, Vītola un Valdena jubilejas kā īpaši notikumi UNESCO svinamo dienu kalendārā atradīsies blakus arī tādām nozīmīgām jubilejām, kā, piemēram, itāļu komponista Džuzepes Verdi (1813. – 1901.) 200. dzimšanas dienai, vācu komponista Riharda Vāgnera (1813. – 1883.) 200. dzimšanas dienai, dāņu filozofa Sērena Kirkegora (1813. – 1855.) 200. dzimšanas dienai. Arī no Lietuvas kalendārā ir iekļauta jubileja, un tā ir profesores, sociālās pētnieces Meiles Lukšienes (1913. – 2009.) 100. dzimšansas diena. 
 
Pavisam kopā UNESCO svinamo dienu kalendārā 2012. – 2013. gadam tika iekļauti 98 notikumi un pasākumi no visas pasaules, kas nākamajā divgadē paredzēti UNESCO dalībvalstīs un kam tādējādi tiks pievērsta uzmanība visā pasaulē, veicinot izpratni par pasaules kultūras daudzveidību un tās vērtību.
 
Šajā kalendārā 2010. – 2011. gadam iepriekš tika iekļauti X Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 50 gadu jubileja, novērtējot šīs tradīcijas lomu Vispārējo Baltijas dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pārmantošanā. 
 
Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv