EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
16.10.13.

UNESCO nedēļā suiti meklē suitus

UNESCO nedēļā ikviens, īpaši atmiņu institūcijas – muzeji, arhīvi, krātuves u.c. –aicināti iesaistīties aktivitātē „Suiti meklē suitus”, lai apzinātu Latvijas muzejos, arhīvos un citās kolekciju glabātājinstitūcijās esošās liecības par suitu kultūrtelpu un suitu kopienas pārstāvjiem Latvijā un pasaulē.

Atmiņu institūcijas iespēju robežās aicinātas informēt par šīm liecībām, apkopot digitālos attēlus, kā arī publicēt stāstus par to, kā šīs liecības līdz muzejam ir nonākušas.

Aktīvi pasākumā „Suiti meklē suitus” iesaistījies Talsu novada muzejs, kurā 18. oktobrī plkst. 17:00 ikviens aicināts piedalīties un dalīties pieredzē par Talsu, Dundagas, Mērsraga un Rojas novados dzīvojošiem suitiem, par viņu saitēm ar suitu kopienu, par tradīciju pārmantošanu un iespējām saglabāt suitisko identitāti atrodoties citā novadā. Pasākuma ietvaros tiks prezentēta arī izstāde ar muzeja krājuma priekšmetiem par suitu novadu. Pasākumu ieskandinās „Suitu sievas”.

Liecības par suitiem apkopojis arī Rakstniecības un mūzikas muzejs, piedāvājot tās iepazīt savā mājas lapā.

Paši suiti pulcēsies gan 17. oktobrī plkst. 19:00 Basos, gan 18. oktobrī plkst. 15:00 Jūrkalnē un plkst. 19:00 Alsungā, lai diskutētu par ziņojumu, ko Latvija gatavo iesniegšanai UNESCO par Suitu kultūrtelpas glābšanas plāna īstenošanu un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. Diskusijās runās arī par prioritātēm, kas tiks izvirzītas nākamā saglabāšanas plāna posmam.

“Mūsdienās ir daudz tādu suitu kultūras elementu, kas no ikdienas vides izzuduši, taču ir pierakstīti un reģistrēti. Tādā veidā tos iespējams atkal atdzīvināt, mērķtiecīgi pie tā strādājot izglītības sistēmā, apmācību nodarbībās, sabiedriskos pasākumos u.c. Tāpēc iniciatīvas „Suiti meklē suitus” mērķis ir apzināt īpaši Latvijas atmiņu institūcijās esošās liecības par suitu kopienas pārstāvjiem un suitu kultūrtelpu,” stāsta UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāres p.i. Baiba Molņika.

Vairāk informācijas par iniciatīvu „Suiti meklē suitus”.

UNESCO nedēļa norit no 14. līdz 18. oktobrim, un tajā īpaša uzmanība šogad veltīta lokālā mantojuma un aizvien dzīvo tradīciju izcelšanai, atzīmējot UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu 10. gadadienu. Gandrīz 40 vietās visā Latvijā – bibliotēkās, skolās, pašvaldībās, kultūras centros u.c. – UNESCO nedēļas ietvaros notiek dažādi pasākumi, kas veltīti Latvijas bagātajam nemateriālajam kultūras mantojumam un arvien jaunu un unikālu tradīciju apzināšanai. UNESCO nedēļa noritēs no 14. līdz 18. oktobrim, un šogad tā tiks aizvadīta, atzīmējot UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu 10. gadadienu.

Vairāk par UNESCO nedēļu.

Vairāk informācijas:
Evija Maļkeviča 
UNESCO nedēļas koordinatore
E-pasts: e.malkevica@unesco.lv
Tālrunis: 67325109