EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
23.07.13.

UNESCO LNK ģenerālsekretāre arī turpmāk darbosies Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa arī turpmāk darbosies Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomē, kuras sastāvu uz nākamajiem trīs gadiem apstiprinājusi valdība.

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes sastāvā apstiprināts arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Rīgas reģionālās nodaļas vadītājs Jānis Asaris, Rīgas pilsētas būvvaldes vadītāja vietnieks Andis Cinis, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs Juris Dambis un kultūras ministres uzaicināts speciālists arhitekts Andris Kronbergs.

Vēl padomes sastāvā apstiprināts Latvijas Arhitektu savienības padomes loceklis Artūrs Lapiņš, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja, direktora vietniece pilsētvides attīstības jautājumos Ilze Purmale, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja Iveta Staša-Šaršūne, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas vecākā eksperte Inga Tapiņa un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Arhitektūras daļas vadītājs Jānis Zilgalvis.

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome ir sabiedriska konsultatīva institūcija, kuras sastāvā ir desmit locekļi.

Rīgas vēsturiskais centrs ir viena no divām vietās, ar ko Latvijas vārds ierakstīts UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma sarakstā. Pasaules mantojuma sarakstā Rīgas vēsturisko centru iekļāva 1997. gadā, novērtējot tā samērā neskarto viduslaiku un vēlāko pilsētbūvniecisko struktūru, jūgendstila arhitektūras piesātinājumu un kvalitāti, kā arī 19. gs. koka arhitektūru.

2003. gadā ir pieņemts Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums, un UNESCO LNK jau vairāk nekā desmit gadu ir piedalījusies un turpina iesaistīties Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības jautājumu risināšanā, tai skaitā Rīgas vēsturiska centra saglabāšanas un attīstības padomes darbības ietvaros.