EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
06.06.16.

UNESCO lemj par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas nozīmi ilgtspējīgai attīstībai

Vairāk nekā 500 UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu dalībvalstu pārstāvji no 30. maija līdz 1. jūnijam Parīzē, Francijā pulcējās konvencijas Ģenerālās asamblejas 6. sesijā, lai lemtu par UNESCO darbu konvencijas īstenošanā, nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas nozīmi ilgtspējīgai attīstībai un dalībvalstu ievēlēšanu darbam Starpvaldību komitejā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai.

Par Ģenerālās asamblejas būtiskāko un visvairāk diskutēto jautājumu kļuva nemateriālā kultūras mantojuma nozīme ilgtspējīgai attīstībai. Ģenerālā asambleja lēma par jaunas nodaļas iekļaušanu konvencijas īstenošanas vadlīnijās, aicinot konvencijas dalībalstis savās nacionālajās politikās ņemt vērā nemateriālā kultūras mantojuma saikni ar tādām politikas veidošanas jomām kā pārtikas drošība, veselības aprūpe, izglītība, dzimumu līdztiesība, ekonomiskā attīstība un nodarbinātība, tūrisms un dabas resursu izmantošana, klimata pārmaiņas un miera uzturēšana.

Ģenerālās asamblejas laikā notika arī nevalstisko organizāciju (NVO) akreditācija. Par jaunām konvencijas akreditētajām NVO kļuva 24 organizācijas, tostarp starpnozaru mākslas grupa SERDE, kas ir pirmā NVO no Latvijas, kā arī Baltijas valstīm, kas kļuvusi par oficiāli akreditētu partneri UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu īstenošanā. Kopumā patlaban ir akreditētas 164 NVO no dažādiem pasaules reģioniem un valstīm.

Latviju Ģenerālajā asamblejā pārstāvēja Latvijas Kultūras akadēmijas docente Dr. art. Anita Vaivade un Latvijas pastāvīgās pārstāvniecības UNESCO otrā sekretāre Una Ķepīte. Latvijas delegācija sesijas laikā pauda atzinību UNESCO Sekretariāta darbam konvencijas īstenošanā, kā arī vērsa uzmanību uz nepieciešamību veicināt dažādu valstu pieredzes apmaiņu nacionālo politiku veidošanā, izcēla sabiedrības iesaistes un NVO sadarbības tīklu nozīmi. Pamatojoties uz Latvijas sniegto priekšlikumu, Ģenerālās asamblejas lēmumos ietverts aicinājums stiprināt sadarbību starp UNESCO Sekretariātu un UNESCO katedrām, kas darbojas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas jomā.

UNESCO Ģenerālās asamblejas sesijā tika sniegts ziņojums par starpvaldību komitejas darbu pēdējos divos gados un izteikta īpaša pateicība tām komitejas dalībvalstīm, kas darbojās komitejas birojā. Latvija šādu papildu pienākumu veica 2014. gadā. Tāpat arī tika izteikta pateicība Dr. art. Anitai Vaivadei par komitejas 2014. gada sesijā veiktajiem galvenā ziņotāja pienākumiem. Līdz ar Ģenerālās asamblejas sesiju noslēdzās Latvijas četru gadu darbs komitejā, pildot komitejas locekļa pienākumus no 2012. līdz 2016. gadam. Par jaunām komitejas dalībvalstīm ievēlētas Austrija, Kipra, Armēnija, Kolumbija, Kuba, Gvatemala, Filipīnas, Maurīcija, Senegāla, Zambija, Libāna un Palestīna.

UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu Ģenerālās asambleja tiekas katrus divus gadus un ir augstākā konvencijas lēmējinstance, kas nodrošina visplašāko dalībvalstu pārstāvniecību. Tā pieņem lēmumus, kas saistīti ar Konvencijas īstenošanas turpmāko attīstību. Asamblejas laikā tiek ievēlēta arī puse no Starpvaldību komitejas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai locekļiem.

Papildu informācijai:
Ieva Švarca
UNESCO LNK Kultūras sektora vadītāja
Tālrunis: 26357793
E-pasts: i.svarca@unesco.lv

http://www.unesco.org/culture/ich/