EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
18.03.05.

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) piedāvā ikvienam aktīvam jaunietim ar labām angļu valodas zināšanām piedalīties starptautiskā forumā “Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un pārmantošana: Jaunatne, izglītība un attīstība”, kā arī Foruma jau

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) piedāvā ikvienam aktīvam jaunietim ar labām angļu valodas zināšanām piedalīties starptautiskā forumā “Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un pārmantošana: Jaunatne, izglītība un attīstība”, kā arī Foruma jaunatnes programmas organizēšanā.

Kad:
- 2005. gada 3. – 5. aprīlim Rīgā notiks Baltijas jūras reģiona jauniešu seminārs - ar mērķi radīt jauniešu komandu darbam Forumā, kā arī izglītot jauniešus gan par nemateriālās kultūras jautājumiem, gan arī par to, ko nozīmē būt ziņojuma sniedzējam un jaunietim-eksperam pasaules mēroga forumā.
- 2005. gada 1. - 4. jūlijam Rīgā notiks starptautiskais forums “Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un pārmantošana: Jaunatne, izglītība un attīstība”, kurā piedalīsies nematerīālā kultūras mantojuma eksperti un speciālisti no visas pasaules. Jauniešu loma forumā ir aktīvi piedalīties Foruma darba grupās, sniegt ziņojumus par šo darba grupu darbu un kopējiem rezultātiem, kā arī būt par galvenajiem nākotnes ekspertiem jautājumā "Būt vai nebūt un kādam būt nemateriālajam kultūras mantojumam nākotnē" piedaloties Foruma noslēguma paneļdiskusiijā, kur pie paneļgalda sēdēs tieši paši jaunieši. Foruma mērķis ir tuvināt jauniešus un reālo pasaules kultūras politikas radīšanas procesu, šinī gadījumā - pasaules nemateriālās kultūras saglabāšanas, aizsardzības, pārmantošanas politikas veidošanas procesu.

Kā Tu vari piedalīties:
- atsūti savu CV angļu valodā, liekot galveno uzsvaru uz savām sabiedriskajām aktivitātēm, interesēm un jau iegūto pierezi, līdz 25. martam uz epastu dagnija@unesco.lv.
- mūsu prasības Tev: Tev obligāti ir jāvar piedalīties abos ar Forumu saistītajos pasākumos - gan seminārā, gan pašā Forumā. Tev ir jābūt vecumā no 19 līdz 25 gadiem. Kā arī Tev ir jabūt labām angļu valodas prasmēm gan mutvārdos, gan rakstos.

Papildus informācija:
- Foruma mājas lapā http://forum.unesco.lv
- zvanot pa tālr. 9359556 (Dagnijai Baltiņai) vai uz UNESCO LNK biroju 7325109.