EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
19.05.11.

UNESCO ar festivālu atzīmē starptautisko dienu „Kultūras daudzveidība dialogam un attīstībai”


21. maijs UNESCO atzīts par starptautisko dienu „Kultūras daudzveidība dialogam un attīstībai”, aicinot dalībvalstu sabiedrības apzināties un novērtēt kultūras daudzveidības nozīmi gan atsevišķu kultūras izpausmju ziņā, gan to bagātībā kopumā un savstarpējā mijiedarbībā.
 

Arī šogad UNESCO par godu šai dienai rīko Starptautisko kultūras daudzveidības festivālu. Tas Parīzē sācies jau 3. maijā un ilgs līdz 2. jūnijam, piedāvājot apmeklētājiem izstādes, simpozijus, šovus, izrādes, brīvdabas pasākumus u.tt. Vairāk informācijas festivāla mājas lapā.
 

Ar šo dienu UNESCO atgādina par vērtībām, kādas iespējams izprast, pateicoties kultūras daudzveidībai, un ar tās palīdzību aicina sabiedrības visā pasaulē izmantot ikvienu iespēju apgūt arvien labāku līdzāspastāvēšanu (“live together”) un izpratni vienai par otru.
 

„Kultūras daudzveidības novērtēšana, atzīšana un izpratnes veicināšana ir konceptuāls ietvars UNESCO darbībai kultūras jomā, sekmējot tieši atšķirīgā iepazīšanu un izzināšanu kā pamatu miera kultūras un vienotības sekmēšanai pasaulē, kā arī cilvēces attīstībai un labklājībai. Starptautiski kultūras daudzveidības nozīme skaidri apzināta un definēta ilgtspējīgas attīstības kontekstā, uzsverot ne tikai tās ieguldījumu sabiedrības emocionālās un garīgās attīstības un daudzpusīgas labklājības nodrošināšanā, bet jo īpaši tās lomu ekonomiskās attīstības veicināšanā,” stāsta UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa.
 

Arī Latvija aktīvi līdzdarbojas UNESCO rosinātajās aktivitātēs, lai veicinātu diskusiju par kultūras daudzveidību, kā arī sekmētu bagātīgu un uz savstarpēju cieņu balstītu šī jēdziena izpratni. Tā, piemēram, Kultūras ministrijas un Ekonomikas ministrijas sadarbības nostiprināšana radošo industriju jomā ir būtisks apliecinājums skaidrai Latvijas nostājai, kas atzīst kultūras un radošo izpausmju lomu ekonomikas attīstībā. Ministriju parakstītais nodomu protokols par sadarbību radošās industrijas politikas jomā, ir atbalsts radošās industrijas attīstībai un sniedz iespēju veicināt kultūras izpausmju daudzveidību, apzinoties radošuma ekonomisko potenciālu.
 

„Kultūras norisēm, precēm un pakalpojumiem ir divējāda daba – gan ekonomikas, gan kultūras –, jo tie ir identitātes, vērtību un jēgas izpausme. Nodomu protokols par sadarbību radošās industrijas politikas jomā liecina par šīs divējādās dabas nozīmi politikas veidošanā. Šis ir veiksmīgs piemērs, kā īstenot Konvencijas principus dzīvē, tādējādi apliecinot arī novērtējumu Latvijas kultūras industriju lomai attīstībā,” norāda Dagnija Baltiņa.
 

2008. gadā aktīvu darbību, pamatojoties uz Konvenciju par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu, sācis arī 2005. gadā dibinātais UNESCO Starptautiskais fonds kultūras daudzveidībai (International Fund for Cultural Diversity (IFCD)), kura mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību un nabadzības izskaušanu dalībvalstīs, atbalstot projektus un aktivitātes, kas vērstas uz dinamiskas kultūras vides attīstību. Pašlaik – līdz 30. jūnijam tas pieņem pieteikumus finansējuma saņemšanai atbilstošu projektu īstenošanai.

Vairāk informācijas Starptautiskā fonda kultūras daudzveidībai mājas lapā.
 

Vairāk informācijas par starptautisko dienu „Kultūras daudzveidība dialogam un attīstībai” UNESCO mājas lapā.
 

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv