EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
20.08.13.

Šogad UNESCO „Stāstu bibliotēku” vasaras skola notiks Limbažos

No 21. līdz 23. augustam Limbažos notiks ikgadējā UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībnieku vasaras skola. Tajā tiks turpināta tīkla ietvaros izkoptā veiksmīgā pieredzes apmaiņa starp bibliotēkām, lai aktualizētu īpaši lokālo stāstīšanas tradīciju kā nozīmīgu kultūras mantojuma daļu Latvijā.

„Stāstu bibliotēku” vasaras skolā tiks pilnveidotas tīkla dalībnieču stāstīšanas prasmes meistarklasēs pie lektoriem, iepazīta Limbažu pilsēta, tās nozīmīgākās vietas, interesantākie stāsti un pagātnes liecības. Šajā vasaras skolā notiks sagatavošanās 2014. gadā plānotajam pirmajam Vidzemes stāstnieku festivālam Limbažos, izvērtējot 2012. gadā notikušā pirmā Zemgales stāstnieku festivāla norisi.

Vasaras skolu Limbažos rīko UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Limbažu Bērnu bibliotēku un ar Vidzemes kultūras programmas atbalstu.

Šogad notiek arī UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkla „Stāstu bibliotēkas” sastāva atjaunošana, tāpēc vasaras skola Limbažos būs arī kā tīkla darbības pirmā četrgades posma noslēgums.

Stāstu stāstīšana un klausīšanās ir viena no senākajām cilvēku pamatvajadzībām, kas nodrošina gan pasaules izzināšanu un sociālo prasmju izkopšanu, gan iespēju sevi realizēt visa mūža garumā. Stāstīšanas tradīcijas attīstīšana ikvienā reģionā veicina arī lokālās kopienas savstarpējo komunikāciju un starppaaudžu dialogu, kā arī interesi par lokālo mantojumu, tā apzināšanu un saglabāšanu.

„Stāstu bibliotēku” tīkls ir īpaša Latvijas bibliotēku sadarbības un pieredzes apmaiņas platforma, kuras ietvaros tiek īstenotas plaša tematiskā loka kultūras mantojumam un stāstniecības tradīcijai veltītas aktivitātes. Līdz šim tajā ir iesaistījušās 18 bibliotēkas no visas Latvijas, kas regulāri rīko stāstīšanas pasākumus un aktīvi iesaistās UNESCO LNK organizētās iniciatīvās.

Līdz šī gada 6. septembrim UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina ikvienu Latvijas bibliotēku pieteikt dalību tīklā „Stāstu bibliotēkas”, lai turpinātu izkopt stāstniecības tradīcijas, kultūras mantojuma izzināšanu, identitātes stiprināšanu un kultūrtelpas bagātināšanu ikvienā Latvijas reģionā.

Tīkla „Stāstu bibliotēkas” nolikums un vairāk informācijas par tīkla darbību pieejama šeit.

Papildu informācija:
Evija Maļkeviča
UNESCO LNK Kultūras sektora vadītāja
E-pasts e.malkevica@unesco.lv
Tālrunis 67325109