EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
05.09.17.

Skolēnus un pedagogus aicina iesaistīties akcijā “Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts”

Autore: Līga Goldberga, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Pieminekļu dokumentācijas centra speciāliste. Attēlā: Tilts pār Ventu. Kuldīga, Kalna iela, Valsts aizsardzības nr. 6347 kopš 1998. gada, Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

Lai rosinātu izzināt vietējo kultūras mantojumu un izprast tā nozīmību, Latvijā norisināsmantojuma izglītības akcija “Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts”. Akcija ir Latvijas iniciatīva globālās UNESCO kampaņas #Unite4Heritage atbalstam.

Skolēni aicināti radīt kolāžas

Akcijas mērķis ir mudināt skolas vecuma bērnus un jauniešus iepazīt kultūras mantojuma vērtības un rosināt viņus pastāstīt par tām saistošā veidā, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju sniegtās iespējas. Akcijas uzdevums ir uzņemt vismaz divas fotogrāfijas. Vienā fotogrāfijā jābūt redzamam kultūras mantojumam – vietai, piemineklim, tradīcijai vai ar to saistītam priekšmetam. Otrā fotogrāfijā pilnībā vai daļēji jābūt attēlotam tās autoram. Izmantojot pieejamos tehnoloģiju rīkus, no uzņemtajām fotogrāfijām jāizveido kolāža, kurā fotogrāfijas veido savstarpēji vienotu kompozīciju.Kolažai jāpievieno arī mantojuma stāsts, skaidrojot, kāpēc attiecīgais mantojums dalībniekam ir īpašs, tuvs, nozīmīgs. Labākie akcijai iesniegtie darbi tiks iekļauti ceļojošajā izstādē, kā arī īpašā 2018. gada kalendārā. Vairāk informācijas par akciju, tās uzdevumu un visbiežāk uzdotajiem jautājumiem atrodama vietnē: www.darini.lv.

Pedagogus un viņu audzēkņus aicina uz semināriem par digitālajiem resursiem Latvijas mantojuma izzināšanā

Lai iepazīstinātu potenciālos akcijas dalībniekus ar iespējām tajā piedalīties, kā arī lai sniegtu atbalstu pedagogiem kultūras mantojuma jautājumu integrēšanā mācību saturā, šī gada 18. un 19. septembrī plkst. 12.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks semināri, kasveltīti Latvijas digitālās kolekcijas “Zudusī Latvija” izzināšanai kā vērtīgam resursam akcijas darbu veidošanā. Semināros būs iespējams klausīties ekspertu stāstījumu par digitālajiem resursiem Latvijas mantojuma izzināšanai, kā arī piedalīties praktiskās nodarbībās vai ekskursijās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Seminārā piedalīties aicinātas skolotāju un skolēnu grupas (maksimāli 5 dalībnieki no vienas izglītības iestādes). Interesentus lūdzam pieteikties semināram 18. vai 19. septembrī līdz šī gada 13. septembrim, nosūtot dalībnieku vārdus un uzvārdus, pārstāvēto izglītības iestādi un kontaktinformāciju uz e-pasta adresi: programmas@unesco.lv. Pieteikumā jānorāda, kuru nodarbību pārstāvētās izglītības iestādes grupa apmeklēs (nodarbība ekspozīcijā “Grāmata Latvijā”/ekskursija pa LNB/nodarbība par digitālajiem resursiem mantojuma izzināšanai). Vietu skaits semināros un nodarbību grupās ir ierobežots.

Par #Unite4Heritage kampaņu

UNESCO globālā kampaņa #Unite4Heritage tika atklāta 2015. gada 28. martā, lai mudinātu aizsargāt un saglabāt mantojuma vērtības ekstrēmistu skartajos reģionos, kā arī lai solidarizētos ar mantojuma sargiem un vērtību glabātājiem šajos pasaules reģionos. Kampaņa teicas veidot globālu kustību, kas izzina un novērtē kultūras mantojumu tā daudzveidīgajās izpausmēs, kā arī veicina toleranci pret citu tautu un kultūru vērtībām.

Akciju “Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts” rīko UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un izglītības uzņēmums “Lielvārds” sadarbībā ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un Latvijas Nacionālo bibliotēku. Akciju finansiāli atbalsta Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

Lejuplādējamie dokumenti: