EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
22.01.17.

Seminārs kultūras mantojuma praktiķiem – “Kultūras mantojuma un mākslas tiesības”

Kultūras mantojums ir daļa no ikviena cilvēka dzīves, un pēdējo desmitgažu laikā īpaši aktīvi tiek izstrādāti un ieviesti dažādi normatīvi, kas regulē autortiesību, mākslas kolekciju, pieminekļu, arheoloģisku artefaktu, svētku tradīciju un daudzu citu ar kultūras mantojumu saistītu jomu pārvaldību. Attīstoties kultūras mantojuma tiesību ietvaram gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, arvien vairāk profesionāļu saskaras ar jauniem izaicinājumiem savā darbā. No vienas puses tiesību ekspertiem jāprot orientēties kultūras mantojuma un mākslas tirgus specifikā, no otras puses kultūras mantojuma profesionāļiem jāspēj piemērot dažādas tiesību normas vērtību aizsardzībā un pārvaldībā.

Lai nodrošinātu dažādu nozaru profesionāļu kapacitātes celšanu kultūras mantojuma un mākslas tiesību jautājumos, kā arī lai sekmētu savstarpējo ekspertu zināšanu un informācijas apmaiņu, Rīgas Juridiskā augstskola rīkos semināru kultūras mantojuma praktiķiem “Kultūras mantojuma un mākslas tiesības”.

Seminārā priekšlasījumus sniegs nozares profesionāļi un eksperti no Latvijas, Zviedrijas un Lietuvas, apskatot četrus tematiskos blokus – kultūras mantojuma starptautiskais regulējums, nelikumīga Latvijas kultūras priekšmetu iegūšana un aprite, radošo personu tiesības un privātās mākslas pārvaldība.

Seminārs notiks Rīgas Juridiskās augstskolā šī gada 26. janvārī. Semināra darba valoda ir angļu. Dalības maksas semināram ir 200 eiro, neskaitot PVN.

Vietu skaits seminārā ir ierobežots. Lai pieteiktos dalībai vai iegūtu papildus informāciju, aicinām sazināties ar Elīnu Stungrevicu: elina.stungrevica@rgsl.edu.lv, +371 67039256.


Semināra apraksts.

Semināra programma.