EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
15.11.13.

Sākusies nomināciju pieteikšana UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajam reģistram

Foto: © UNESCO LNK/Evija Maļkeviča

Līdz 2014. gada 31. martam UNESCO var iesniegt jaunu nomināciju pieteikumus programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskā reģistra papildināšanai.

Ikviens, īpaši atmiņu institūciju – muzeju, arhīvu, bibliotēku un citu krātuvju – pārstāvji, aicināti apzināt dokumentu oriģinālus vai oriģinālu kolekcijas, kas varētu būt nozīmīgs pasaules vēsturē.

“Latvijas atmiņu institūcijās un privātajās kolekcijās rodamas daudzas unikālas vērtības, kuru pieejamības veicināšana, iepazīšana un atpazīstamība bagātinātu ne tikai Latvijas iedzīvotāju zināšanas par mūsu tautas vēsturi un dokumentāro mantojumu. Esam pārliecināti, ka mūsu mantojums var stiprināt kolektīvo atmiņu un pašapziņu arī pasaules līmenī. Tāpēc UNESCO LNK aicina atmiņu institūcijas iesaistīties, sniedzot iespēju darīt visai pasaulei pieejamus un iepazīstamus tos dokumentus, kam bijusi vēsturiska ietekme uz pasaules notikumiem un kuru zaudējums būtu liels zaudējums visas pasaules atmiņai,” uzsver UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) Komunikācijas un informācijas sektora vadītāja Evija Maļkēviča.

UNESCO programma „Pasaules atmiņa” 1992. gadā tika izveidota ar mērķi apzināt un saglabāt pasaules dokumentāro mantojumu, paplašināt piekļuvi un veicināt tā izziņu visā pasaulē neatkarīgi no konkrētā dokumenta izcelsmes vietas. Šādu iniciatīvu rosināja pieaugošā nepieciešamība informēt sabiedrību par kritisko dokumentārā mantojuma stāvokli un tā pieejamību dažādās pasaules vietās. Pašlaik starptautiskajā rešistrā iekļautas 301 kolekcijas 102 valstīs. Tajā skaitā programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā ir iekļautas arī divas nominācijas no Latvijas – Dainu skapis un liecības par Baltijas Ceļu.

Dokumentārais mantojums ir gravējumi, zīmējumi, grāmatas, dokumenti, vēstules, video vai audio ieraksti, un citi informācijas nesēji, kas glabā liecību par atmiņām un vēsturiski nozīmīgiem notikumiem. Tas ir trausls un izzūdošs mantojums, kura pilnīga bojāeja nozīmētu cilvēces atmiņas avotu zaudējumu.

Programmas īstenošana arī Latvijā ir viena no UNESCO LNK darba prioritātēm ar mērķi apzināt nozīmīgāko dokumentāro mantojumu un veicināt tā aizsardzību, pieejamību un atpazīstamību Latvijā un starptautiski. Tāpēc 2009. gadā tika izveidots programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālais reģistrs, kurā tika iekļauti pirmie četri ieraksti jeb nominācijas: „E. Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija – Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita 1936.-1940.”, „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss”, „Raiņa un Aspazijas sarakste 1894.–1929.”, „Latvijas Centrālās Padomes Memorands. Rīga, 1944. gada 17. marts”.

Vairāk informācijas par programmu „Pasaules atmiņa” – www.atmina.unesco.lv vai http://www.unesco.lv/lv/zinasanu-sabiedriba/pasaules-atmina/pasaules-atmina-1/

Nominācijas no Latvijas atmiņu institūcijām UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajam reģistram piesakāmas caur UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju.  Konsultācijas par nomināciju pieteikumu sagatavošanu var saņemt, rakstot uz e-pastu e.malkevica@unesco.lv vai zvanot pa tālruni +371 67 325 109.