EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
24.05.18.

Rundāles pilī prezentēs Sibīrijas bērza tāss vēstuļu katalogu

Foto: Uldis Sedols

Otrdien, 29. maijā, Rundāles pilī norisināsies UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas sadarbības tīklu konference “Dokumentārais mantojums: kolektīvās atmiņas nesējs”. Pasākumā notiks kolekcijas kataloga “Sibīrijā tapušas vēstules uz bērza tāss” atvēršana. Katalogā apkopotas uz bērza tāss rakstītas vēstules, kas simbolizē pretestības garu un cilvēcības saglabāšanu PSRS spaidu darba nometnēs vai nometinājuma vietās 20. gadsimta vidū. Tās rakstījuši un saviem tuviniekiem un draugiem sūtījuši represētie Latvijas iedzīvotāji.

Tukuma muzeja direktore Agrita Ozola iepazīstinās ar jauntapušo kolekcijas katalogu “Sibīrijā tapušas vēstules uz bērza tāss” un stāstīs par tēmu „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss: kolekcijas muzeālā interpretācija un prezentācija”.

Konferencē ar priekšlasījumu „Johana Kristofa Broces “Monumente” kā Latvijas mākslas vēstures izpētes avots” uzstāsies Rundāles pils direktors Imants Lancmanis, par tēmu „Vidzemes brāļu draudze - latviešu nacionālās atmodas „modinātājs”” stāstīs Latvijas Universitātēs Vēstures un filozofijas fakultātes profesors Gvido Straube. Tēmu „Fonogrāfs un fonogrāfija 19. gs. beigās, 20. gs. pirmajās dekādēs. Globālie un Baltijas konteksti” atklās Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors Mārtiņš Boiko.

Konferences mērķis ir iepazīt 2017. gadā UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautās dokumentārā mantojuma vērtības.

Konferenci aicināti apmeklēt UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas sadarbības tīklu pārstāvji: UNESCO asociēto skolu skolotāji, tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībnieki un atmiņu institūciju darbinieki, kas glabā UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” vērtības.

Par UNESCO programmu “Pasaules atmiņa”

UNESCO programma „Pasaules atmiņa” dibināta 1992. gadā ar mērķi saglabāt pasaules dokumentāro mantojumu, paplašināt piekļuvi tam un veicināt tā izziņu visā pasaulē neatkarīgi no konkrētā dokumenta izcelsmes vietas. UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Latvijas atmiņas institūcijām 2009. gadā izveidoja programmas Latvijas nacionālo reģistru, kura mērķis ir veicināt Latvijas nozīmīgākā dokumentārā mantojuma saglabāšanu, pieejamību un atpazīstamību Latvijā un starptautiski. Nomināciju iesniegšana notiek reizi četros gados.

Līdz šim UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautas šādas nominācijas: „Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija – Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita. 1936.-1940.”, „Raiņa un Aspazijas savstarpējā sarakste (1894-1929)”, „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss”, „Latvijas Centrālās Padomes Memorands. Rīga, 1944.gada 17.marts”, “Tradicionālo prasmju un dzīvesveida dokumentēšana Pieminekļu valdes 1924.-1931. gada ekspedīciju fotonegatīvos”, “Johana Kristofa Broces antikvārā kolekcija par Livoniju (Latviju un Igauniju) no 13. līdz 19. gs.”, ”Hernhūtiešu rokrakstu kolekcija, 18.–19.gadsimts”, “Latviešu folkloras krātuves fonogrāfa valču kolekcija”.UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā kopš 2001. gada atrodama Latvijas nominācija “Dainu skapis”, un 2009. gadā Baltijas valstu kopīgi sagatavotā nominācija „Baltijas ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības”.

Plašāk par UNESCO programmu „Pasaules atmiņa” un tās Latvijas nacionālo reģistru: www.atmina.unesco.lv.

Informāciju sagatavojusi:
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante