EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
01.01.13.

Rūdolfa Blaumaņa dzimšanas diena UNESCO svinamo dienu kalendārā

Šodien, 2013. gada 1. janvārī aprit 150 gadu kopš izcilā latviešu rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa dzimšanas, un šī gadadiena iekļauta starptautiskajā UNESCO svinamo dienu kalendārā 2012. – 2013. gadam.

UNESCO svinamo dienu kalendāru veido ar mērķi izcelt dalībvalstu īpašo notikumu un personību gadadienas, kas saistāmas ar jaunu ideju attīstību un nozīmīgu notikumu virzību, īpaši izglītības, zinātnes, kultūras un citās UNESCO mandāta jomās.

Rūdolfs Blaumanis ir viens nozīmīgs un daudzpusīgs latviešu autors, kurš pārliecinoši pierādījis sevi arī kopējā pasaules kultūrtelpā. Viņa bagātīgais un daudzveidīgais darbs devis pienesumu latviešu literatūras attīstībā, bagātinot mūsu kultūru un izceļot tai raksturīgas vērtības. Rakstnieka literārais mantojums spēcīgi ietekmējis arī citus mākslas žanrus, īpaši teātri, ko viņš palīdzējis izkopt līdz jaunai kvalitātei.

„Blaumanis ir viens no retajiem latviešu rakstniekiem, kurš tautas apziņai ir tik tuvs caur mums visiem labi pazīstamiem varoņiem, kas folklorizējušies. Viņš ir kā latviešu kultūras mantojuma tēvs un kopējās apziņas veidotājs, spējot mazas tautas vārdu, valodu, izteiksmes līdzekļus un stāstus iznest pasaulē. Blaumaņa darbs veicinājis kultūru daudzveidību un iemiesojis vispārīgas cilvēciskās vērtības, kas ir nozīmīgas visai cilvēcei un par kurām iestājas arī UNESCO,” stāsta UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāra p.i. Baiba Moļņika.

Blaumaņa 150. gadadiena tiks plaši atzīmēta visā Latvijā. Notiks 5. starptautiskais Rūdolfa Blaumaņa teātra festivāls, zinātniskā konference „Rūdolfs Blaumanis un 19./20.gs. mijas kultūras revolūcija Eiropā”, tiks izdotas Blaumanim veltītas publikācijas un rīkoti daudzi citi šai gadadienai veltīti pasākumi.

Līdzās Rūdolfa Blaumaņa 150. gadadienai UNESCO svinamo dienu kalendārā 2012. – 2013. gadam iekļautas arī komponista Jāzepa Vītola un ķīmiķa Paula Valdena 150. gadadienas.

Vairāk par svinamajām dienām 2013. gadā.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Švarca
UNESCO LNK Kultūras sektora vadītāja
T. 67325109
E. i.svarca@unesco.lv