EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
22.06.16.

Rokasgrāmata „Kultūras izpratne un izpausmes” pieejama arī latviešu valodā

Tagad arī latviešu valodā pieejama Eiropas Komisijas darba grupas izveidotā labās prakses rokasgrāmata par vienu no 8 mūžizglītības kompetencēm „Kultūras izpratne un izpausmes”. Rokasgrāmatā apkopoti novērojumi un secinājumi par kultūras izpratnes un izpausmes kompetences īstenošanu Eiropas Savienības dalībalstīs. Izdevumā piedāvāti ieteikumi, kā īstenot kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, un tajā kā Eiropas labā prakse ir izcelta arī radošās darbības nedēļa radi!, kas Latvijā tiek atzīmēta jau kopš 2012. gada.

Kā teikts rokasgrāmatā, mūsdienu pasaulē, kur sastopama attēlu pārpilnība, pastāvīgas un straujas izmaiņas un liela pašnoteikšanās un identitātes nepieciešamība, kultūras izpratne un izpausme pamatoti ir nosaukta par kompetenci. Patiesībā šobrīd šīs prasmes nozīmi ir grūti pārvērtēt, jo dzīvojam desmitgadē, kad atklātums, optimisms un iecietība Eiropā piedzīvo grūtus laikus. Pēdējos gados atvērtā Eiropas sabiedrība ir piedzīvo- jusi nopietnus uzbrukumus. Cilvēki ir zaudējuši dzīvību, izmantojot tādas demokrā- tiskās pamattiesības kā vārda brīvība vai apmeklējot kultūras pasākumus un vienkārši baudot ikdienas dzīvi. 2015. gadā ir pārsniegts jauns līmenis. Uzbrukumi dažādās pasaules vietās (Palmīrā, Ankarā, Beirūtā, Bamako un Parīzē) ir vienas starptautiskas organizētas ekstrēmistu kustības darbības rezultāts. Eiropas valstis ir sapratušas, kādas ir visu veidu radikalizācijas sekas, šai radikalizācijai novedot pie dehumanizācijas un nāvējošas vardarbības. Būtisks mērķis Eiropā ir kultūras dzīve un izpausme. Šis ir brīdis, kad iestāties par tādām kopīgām Eiropas vērtībām kā vārda un izteiksmes brīvība, kā arī cieņa pret kultūras daudzveidību.

Kultūras izpratne un izpausme ir viena no 8 mūžizglītības kompetencēm. Eiropas Savienības piedāvātā definīcija 8. kompetencei, proti, kultūras izpratnei un izpausmei, skar daudzus elementus, piemēram, ideju, pieredzes un emociju nozīmi dažādos plašsaziņas līdzekļos, tostarp mūzikā, izpildītājmākslā, literatūrā, vizuālajā mākslā, un visas starpdisciplinārās un saliktās formas, kas parādījušās, pateicoties jaunajiem plašsaziņas līdzekļiem. Tajā uzsvērta kultūras zināšanu nozīme un prasmes novērtēt un baudīt mākslas darbu pašizpausmi dažādos plašsaziņas līdzekļos, izmantojot savu iedzimto spēju. Turklāt šīs kompetences definīcijā pieņemts, ka pilnīga savas kultūras izpratne un identitātes izjūta var būt pamats atklātai attieksmei pret citiem un cieņai pret kultūras izpausmes daudzveidību.

Šā gada 25. maijā, radošās darbības nedēļas radi! un UNESCO Mākslas izglītības nedēļas ietvaros notika konference “Kultūras un mākslas izglītība: Radi sevi skolā!”, un rokasgrāmata „Kultūras izpratne un izpausmes” tajā tika prezentēta pirmo reizi. Prezentācijā piedalījās arī Minhenes Universitātes profesors, UNESCO katedras koordinators Erlangenas–Nirnbergas universitātē un Eiropas Mākslas un kultūras izglītības observatoriju sadarbības tīkla iniciators Ernsts Vāgners.

Konferenci rīkoja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru, Latvijas Kultūras Akadēmiju un citiem sadarbības partneriem.
 

Lejuplādējamie dokumenti: