EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
03.05.18.

Rīgā vizītē ieradīsies UNESCO Igaunijas Nacionālās komisijas prezidente prof. Kristīna Kūtma

Lai dalītos pieredzē par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas politiku Igaunijā, vizītē Rīgā no 2018. gada 7. līdz 8. maijam ieradīsies UNESCO Igaunijas Nacionālās komisijas prezidente Tartu Universitātes profesore Kristīna Kūtma. 

Vizīte tiek rīkota pēc Latvijas Kultūras akadēmijas UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma politikas un tiesību katedras iniciatīvas un norit Eiropas Savienības programmas Erasmus+ ietvaros. Vizītes ietvaros norit Igaunijas nemateriālā kultūras mantojuma nacionālajam sarakstam veltīta diskusija un Muzeju un kultūras mantojuma studiju maģistrantiem, kā arī kultūras mantojuma studiju doktorantiem rīkots seminārs, kas veltīts maģistra un doktora darbu izstrādes aktuālajiem jautājumiem.

Profesore Kristīna Kūtma ir UNESCO Igaunijas Nacionālās komisijas prezidente, piedalījusies Igaunijas nemateriālā kultūras mantojuma saraksta izveidē, pārstāvējusi Igauniju UNESCO Starpvaldību komitejā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai (2006–2010) un kā individuāli aicināta eksperte piedalījusies UNESCO rīkotās nemateriālā kultūras mantojuma ekspertu sanāksmēs. Prof. Kristīna Kūtma savos pētījumos ir pievērsusies setu kopienas Igaunijā kultūras tradīciju saglabāšanas izpētei, tai skaitā vērtējot UNESCO nominācijas ietekmi uz šīs kopienas kultūras mantojuma saglabāšanu.