EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
21.07.15.

Raiņa un Aspazijas 150. gadadienai veltītā konkursā piedalījušies 44 ārvalstu studenti

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) un Latviešu valodas aģentūra (LVA) Raiņa un Aspazijas 150. jubilejas gadā īsteno ar abu literatūras dižgaru daiļradi saistītu radošo darbu projektu. Tajā pieteikties tika aicinātas ārvalstu augstskolas, kurās apgūst latviešu valodu un kultūru.

Projektā „Atrasts tulkojumā: Rainis un Aspazija” piedalās 9 augstskolas, kas līdz šim rīkojušas dažādus pasākumus, piemēram, atvērtās lekcijas, diskusijas un citas aktivitātes, lai studenti labāk iepazītu Raiņa un Aspazijas biogrāfiju un daiļradi, kā arī aktīvi iesaistījušās diskusijā par abu dzejnieku devumu latviešu un citu tautu kultūrai. Beidzoties studiju semestriem augstskolās, noslēdzies arī tā ietvaros rīkotais Raiņa un Aspazijas darbu tulkojumu un eseju konkurss, kurā kopā piedalījušies 44 studenti no 9 projekta augstskolām.

Sekojiet informācijai par augstskolās notikušajām aktivitātēm UNESCO LNK Facebook lapā!

Savukārt labākie tulkojumu un radošo darbu autori tiks apbalvoti svinīgā ceremonijā 2015. gada nogalē, kad notiks seminārs par Raiņa un Aspazijas darbiem un idejām UNESCO kontekstā.

Konkursa labākie darbi tiks apkopoti elektroniskā izdevumā, kas būs pieejams tiešsaistē.

Konkursa norisi atbalsta UNESCO Līdzdalības programma un Latvijas Republikas Kultūras ministrija.