EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
17.06.13.

Plāno plašāku sadarbību suitu kultūrtelpas saglabāšanā

Foto: Juris Lipsnis

Šodien, 18. jūnijā dažādu nozaru institūciju pārstāvji tiekas UNESCO Latvijas Nacionālā komisijas (LNK) un Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) rīkotā diskusijā par suitu kultūrtelpas saglabāšanu un attīstības sekmēšanu.

Šogad Latvijai UNESCO jāiesniedz ziņojums par suitu kultūrtelpas saglabāšanas statusu kopš iekļaušanas Nemateriālā kultūras mantojuma, kam nepieciešama īpaša saglabāšana, sarakstā.

Diskusijā ar pārstāvjiem no UNESCO LNK, LNKC un suitu kopienas pārstāvētas arī tādas institūcijas, kā Izglītības un zinātnes ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts kultūrkapitāla fonds, Zemkopības ministrija, Valsts izglītības un satura centrs, Latvijas Pašvaldību savienība, kultūras eksperti un mediji. Šī ir pirmā reize, kad diskusijā par suitu kultūrtelpas saglabāšanas jautājumiem iesaistīts tik plašs pārstāvju un institūciju loks.

„Plašāka nozaru institūciju sadarbība un iesaiste suitu kultūrtelpas attīstības sekmēšanā un atbalsta sniegšanā bija ļoti nepieciešama. Tāpēc šī tikšanās aizsāk starpinstitucionālu sadarbības platformu, kur meklēsim risinājumus suitu kultūrtelpas iekļaušanai dažādu stratēģiski nozīmīgu politikas plānošanas dokumentu veidošanā,” stāsta UNESCO LNK ģenerālsekretāra vietas izpildītāja Baiba Moļņika.

Suitu kultūrtelpa 2009. gadā tika iekļauta UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam jānodrošina neatliekama saglabāšana, sarakstā. Līdz ar to gan pati suitu kopiena, gan valsts kopumā ir atbildīga par šīs vērtības saglabāšanu un attīstību. Šīs diskusijas mērķis bija veicināt sadarbību un rast plašākas atbalsta iespējas suitu kultūrtelpas pārstāvju centieniem sava nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas plāna īstenošanā.

Informāciju sagatavoja:
Evija Maļkeviča
UNESCO LNK Komunikācijas un informācijas sektora vadītāja
Tālr. 67325109
E-pasts e.malkevica@unesco.lv