EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
20.04.15.

Piedāvā finansējumu kultūras un mākslas veicināšanas projektiem

Starptautiskais kultūras veicināšanas fonds (IFPC) aicina iesniegt projektus finansējuma saņemšanai.

Finansējumu var saņemt:
• Mākslinieki un autori individuāli;
• Valsts iestādes, kas darbojas kultūras un mākslinieciskās jaunrades jomā;
• Nevalstiskās un bezpeļņas organizācijas, kuru darbība ir saskaņā ar Fonda mērķiem, un kuru aktivitātes vērstas uz kultūras un mākslinieciskās jaunrades veicināšanu.

Par fonda finansējumu var tikt īstenotas aktivitātes šādās jomās:
• Kultūras un mākslas darbu radīšana;
• Kultūras un mākslas pasākumu organizēšana nacionālā, reģionālā vai starptautiskā mērogā.

Pieteikumus pieņem līdz 2015. gada 29. maijam.

Papildu informācija.

Pieteikuma forma.

Kontaktinformācija: infoifpc@unesco.org