EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Strūves ģeodēziskais loks

Strūves ģeodēziskais loks (turpmāk Strūves loks) ir unikāla 19. gs. ģeodēzisko uzmērījumu sistēma zemes izmēru un formas noteikšanai un viena no cilvēces vēsturē vērienīgākajām Zemes uzmērīšanas kampaņām, ko no 1816. – 1855.gadam īstenoja Frīdrihs Georgs Vilhelms Strūve un Karls Tenners. Strūves loks stiepjas no Norvēģijas Ledus okeāna piekrastes līdz Donavas grīvai pie Melnās jūras un uz zemes virsmas atzīmēts ar ģeodēziskajiem punktiem, kuri šķērso desmit valstu – Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas, Krievijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Ukrainas un Moldovas – teritorijas.

Strūves loka vēsturiskā nozīme
Jau simtiem gadu atpakaļ zinātnieki centušies noteikt zemes izmērus un matemātisko figūru. Vienas no senākajām ziņām par šādiem mērījumiem attiecināmas uz 3.gs. p.m.ē., kad zemeslodes rādiusa lielumu centās aprēķināt Aleksandrijas astronoms Eratostēns. Panākumi šajā jomā saistāmi ar 17. gs, kad tika ieviesta Villebrorda Snelliusa izgudrotā triangulācijas metode, tādējādi atrisinot pastāvošo liela attāluma mērīšanas problēmu. Īpaši aktīvi meridiāna grādu loka mērījumi ar triangulācijas metodi norisinājās 18. gs.

Strūves loks kā uzmērījumu sistēma bija pirmais pētījums, kuram loka mērīšanai tika izveidots speciāls aprīkojums. Tas šķērsoja divas impērijas, kļūstot par lielisku piemēru valdnieku un zinātnieku sadarbībai. Strūves loka mērījumu rezultāti apstiprināja Īzaka Ņūtona teoriju, ka Zemei nav precīza lodes forma, bet tā ir saplacināta polu virzienā, un vēlāk tika izmantoti ģeodēzisko tīklu un topogrāfisko karšu veidošanā. Veiktie mērījumi bija pirmie, lielākie un nozīmīgākie trigonometriskie mērījumi Vidzemē, uz kuru pamata tika sastādīta Vidzemes karte. Latvija ir vienīgā no desmit valstīm, kurā mērījumus veica abi izcilie ģeodēzisti Strūve un Tenners.

Strūves ģeodēziskais loks UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā
2005. gadā Strūves loks tika iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā kā unikāla, sava laika garākā un precīzākā ģeodēzisko uzmērījumu sistēma, un izcila sava laika zinātnes vēstures un tehnikas attīstības liecība. UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā kopumā iekļauti 34 Strūves ģeodēziskā loka punkti no 10 pasaules valstīm. Latvijas teritorijā Strūve un Tenners uzmērīja 16 ģeodēziskā loka punktus, no kuriem divi - Jēkabpilī un Sestukalnā  – iekļauti UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.

UNESCO LNK video par Strūves ģeodēzisko loku .

Strūves ģeodēziskā loka koordinācijas komiteja
Ideju par Strūves ģeodēziskā loka iekļaušanu UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā (WHL) 1993.gadā Tartu zinātniskajā konferencē par godu Strūves loka izveidošanas 150. gadadienai prezentēja Arne Verio (Aarne Veriö). Konferencē tika nolemts izveidot Strūves ģeodēziskā loka koordinācijas komiteju, kurā no katras valsts piedalītos 1-2 delegāti. Tās uzdevums ir izstrādāt vadlīnijas Strūves loka punktu pārvaldei un nodrošināt to saglabāšanu. Komiteja tiekas reizi divos gados.

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) kā atbildīgā institūcija Latvijā par UNESCO Pasaules mantojuma konvencijas īstenošanu, aktīvi iesaistās Strūves loka popularizēšanas un pārvaldības aktivitātēs, kā arī veicina sabiedrības izglītošanu, ieinteresēšanu un informēšanu par Strūves ģeodēzisko loku. UNESCO LNK aktīvi sadarbojas ar dažādiem partneriem, jo īpaši Jēkabpils pilsētas domi, rīkojot regulāras tikšanās un izglītojot Jēkabpils domes darbiniekus par Pasaules mantojuma statusu. UNESCO logo un UNESCO vārda lietošana jāsaskaņo ar UNESCO LNK.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk-LĢIA) ir valsts politikas īstenotāja ģeodēzijas un kartogrāfijas jomās.  Tās pienākumos ietilpst Strūves ģeodēziskā loka punktu apzināšana un meklēšana.

Atpazīstamības veicināšanas pasākumi un pētījumi Latvijā
Pētījumi par Strūves loku. Strūves loka punktu meklēšanā un pētīšanā aktīvi piedalās Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Ģeomātikas katedras mācībspēki, studenti un LĢIA darbinieki. Aktīvisti regulāri piedalās dažādos semināros un konferencēs.

Latvijā pašlaik ir atrasti 4 no 16 Strūves loka punktiem: Jēkabpils, Sestukalns, Bristene, Arbidāni. 2011. gadā tika veikti pētījumi trīs punktos: Bristen, Urmen un Pilkaln, bet 2012.gada jūlijā norisinājās ekspedīcija uz Palzmar punktu.  Sižets par ekspedīciju uz Bristeni 

Konference. Strūves loka punktu popularizēšanā aktīvi darbojas Jēkabpils pilsētas dome. Lai informētu sabiedrību par Strūves loku, tiek rīkoti dažādi pasākumi un konferences, piemēram, 2008.gada 22. un 23.augustā Jēkabpilī notika starptautiska konference "Strūves ģeodēziskais loks un tā turpinājums laikā un telpā" , ko organizēja LĢIA sadarbībā ar Jēkabpils domi un Ērgļu novada domi. Konferencē ar ziņojumiem par Strūves loka kultūrvēsturisko nozīmi mūsdienās un zinātniskās izpētes iespējām un to rezultātu izmantošanu 21.gadsimta ģeodēzijā uzstājās vairāk kā 10 valstu pārstāvji.

Konferences laikā Strūves parkā tika svinīgi atklāts 19.gs. triangulācijas torņa makets, kuru veidojis Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Arvīds Endziņš un viņa audzēknis, Latvijas Mākslas akadēmijas Funkcionālā dizaina katedras students Nauris Skrastiņš. 2011. gadā Nauris Skrastiņš aizstāvēja maģistra darbu par Strūves loku mūsdienās un tā attīstības vīziju, kurā pauž savas idejas par Strūves loka un tā punktu izmantošanu tūrisma maršruta izveidē, orientieru veidošanā un mākslinieciskām instalācijās.

Pastmarka. 2011. gada maijā Latvijas Pasts izdeva pastmarku bloku „Strūves ģeodēziskais loks”, kas tika atzīta par gada skaistāko pastmarku. Pastmarku blokā iezīmēts UNESCO Pasaules mantojuma objekts – Strūves loka ceļš cauri desmit valstīm, īpaši izceļot Latvijas ģeodēziskos punktus- Jēkabpili un Sestukalnu. Pastmarkas ar Strūves loku izdotas arī Somijā, Zviedrijā, Igaunijā, Lietuvā, kā arī Moldovā un Ukrainā.

Ekspedīcija „Strūves misija”. No 2011. gada 19. līdz 31. jūlijam norisinājās starptautiska populārzinātniska automašīnu ekspedīcija ”Strūves misija”, ko organizēja Starptautiskais off-road tūrisma klubs (Международный клуб внедорожного туризма). Ekspedīcijas laikā kluba biedri no dažādām valstīm apmeklēja Strūves loka punktus visā Eiropā, tai skaitā arī 4 no Latvijas teritorijā esošajiem Strūves loka punktiem, kopā maršrutā nobraucot vairāk nekā 5000 km. Misijas mērķis bija popularizēt Strūves ģeodēzisko loku, starptautisko sadarbību ģeodēzisko mērījumu veikšanā, UNESCO veikumu Strūves loka punktu saglabāšanā, aizsardzībā un off-road tūrismu.

Virtuāla ekskursija. Portāla mernieks.lv veidotāji publicējuši virtuālo ekskursiju , kurā caur fotogrāfijām un nelieliem aprakstiem iespējams iepazīt 34 Strūves ģeodēziskā loka punktus, kas iekļauti UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.

Sīkāka informācija par Strūves loku un www.struvearc.wikidot.com